Kritiska riksdagsledamöter. Överst till vänster: Kjell-Arne Ottosson (KD); underst till vänster: Adam Marttinen (SD); överst till höger: Johan Hedin (C); underst till höger: Sten Bergheden (M).
Foto: Shutterstock & riksdagen Kritiska riksdagsledamöter. Överst till vänster: Kjell-Arne Ottosson (KD); underst till vänster: Adam Marttinen (SD); överst till höger: Johan Hedin (C); underst till höger: Sten Bergheden (M).

Kritik mot regeringens vapenförslag

Förra veckan presenterade regeringen ett omarbetat förslag på hur EU:s vapendirektiv ska implementeras i svensk lag. Det får nu stark kritik av flera talespersoner från oppositionspartierna.

Det var i torsdags som regeringen meddelade att den efter remisskritik har omarbetat sitt förslag till lagändringar för att implementera EU:s vapendirektiv i svensk lag.
Regeringen påstod att det nya förslaget ”innebär att jägare överhuvudtaget inte kommer att beröras av de lagändringar som föreslås”.
Men det stämmer inte. Förslaget har endast ändrats avseende vapen med kantantänd ammunition, det vill säga .22LR.
Förutom att regeringen lovar att ”arbeta för” några framtida lättnader är det alltså i stort sett fortfarande samma förslag som återigen har skickats ut på remiss.

Gör om, gör rätt!
Därför får regeringen nu stark kritik från flera riksdagsledamöter och talespersoner för oppositionspartierna på Twitter.
Kjell-Arne Ottosson (KD):
”Inget har ändrat sig sen regeringens nya förslag kom, så vi kvarstår självfallet fast vid tidigare ståndpunkt. Regeringen bör än en gång göra om och göra rätt!”
Sten Bergheden (M):
“Vi tänker självklart inte gå med på regeringens fortsatta försök på att överinplementera vapendirektivet!! Att man justerat lite på en sak är långt ifrån tillräckligt. Gör om och gör rätt!”

Tondövt och oseriöst
Johan Hedin (C):
”Tondövt av regeringen att lägga fram ett lagförslag som innebär en orimlig överimplementering av vapendirektivet och som man måste förstå inte kan accepteras av Sveriges riksdag. Det enda seriösa är att ta ett ordentligt omtag och faktiskt lyssna på kritiken.”
Och i dag skriver Adam Marttinen (SD):
”Omarbetningen av regeringens förslag till implementering av EU:s vapendirektiv visa sig vara ytterst marginell. Riksdagens tillkännagivanden måste ge fullt utslag i de fall de berörs. SD kommer, kanske inte oväntat, yrka & rösta för ett avslag!”