Foto: Privat Landsbygdsminister Peter Kullgren flaggar för att frågan om EU:s långtgående förbud mot blyhagel är avgjord och att svenska jägare drabbas hårt. Men han arbetar för att mildra de negativa effekterna.

Ministern om blyet – loppet kört men de negativa följderna ska minimeras

EU-förbudet mot blyhagel är mera långtgående än det nuvarande svenska förbudet. Men varken regeringen eller myndigheter kan påverka situationen, fastslår landsbygdsminister Peter Kullgren i en intervju med Jakt & Jägare.

När Jakt & Jägare pratar med landsbygdsminister Peter Kullgren nämner han att han är en smula trött efter nattmangling med ministerrådet. Trött men tämligen nöjd.

Bedrivs ansvarsfullt

Det gällde fisket och Sverige fick igenom en lättnad som innebär att fiskarna får ta upp Nordsjösill så att det pressade beståndet i Östersjön kan sparas.

– Men det var ålen som var den stora grejen. Kommissionen ville stänge fisket men vi lyckades flytta positionerna lite så att det svenska fisket som redan bedrivs ansvarsfullt får fortgå.

Vad gäller det omdiskuterade förbudet mot blyhagel i närheten av våtmark är situationen mindre positiv. Peter Kullgren konstaterar att det kommande EU-förbudet är mera långtgående än det nuvarande svenska förbudet och att det omedelbart kommer att gälla som svensk lag. Varken regering eller myndigheter kan därmed påverka förloppet.

”Fick det här serverat”

Peter Kullgren beskriver en frustrerande situation:

– Man brukar säga ”äras den som äras bör”. I det här fallet gäller snarare ”bannas den som bannas bör”. Jag känner frustration över att vi fick det här serverat på bordet.

– Vi årsskiftet 2019/20 presenterade EU-kommissionen förslaget om förbud mot blyhagel i hela EU med hänvisning tillkemikalieförordningen, REACH. Den dåvarande svenska regeringen sa ända till januari 2021 att man tyckte att förslaget var bra.

– En stark riksdagsmajoritet med M, Kd, Sd, L och C ansåg att förbudet var fel och att Sverige borde rösta nej. Till slut svängde regeringen och nej blev den svenska linjen. Men det var ju så dags. Under hela förförhandlingen hade man ju haft fel linje. Vi svängde för sent och en majoritet av medlemsländerna röstade för förbudet.

Inte negligerat frågan

Peter Kullgren konstaterar att upprördheten i jägarsverige har varit stor. Som svar på frågan om hur hög missnöjestemperaturen är ute i Europa svarar han lakoniskt:

– Uppenbart är missnöjet inte lika stort som här, då hade ju förslaget inte gått igenom. Tar vi miljöperspektivet så vet ju alla svenska jägare att man ska vara noga och ta bort blypåverkat kött. Vi har inte heller negligerat blyfrågan varken i Sverige eller andra länder. 23 länder har ju redan blyförbud vid våtmark, säger han och fortsätter:

– Den dåvarande ministern sa att det blir inget problem, med facit i hand kan man säga att det var aningen blåögt.

Eftersom blyhagelfrågan faller inom EU:s kemikalieområde ligger den formellt på den svenska klimat- och miljöministerns bord. Men Peter Kullgren tar de jaktliga delarna och berättar att han undersöker vilka möjligheter som finns för att minimera de negativa konsekvenserna av blyhagelförbudet för jägare och sportskyttar.

Pliktskyldiga jägare

Men exakt vad som görs vill han inte svara på i dagsläget.

– Jag får vara tråkig och inte spekulera innan. Men den svenska jägarkåren är oerhört pliktskyldig och vi måste hitta sätt så att man också enkelt kan följa de nya reglerna. 20 procent av Sverige betecknas som våtmark. Då måste man på enkelt sätt kunna konstatera om man kan skjuta duvor med vanligt hagel eller om man måste ha alternativhagel. Men jag vill inte utställa löften nu.

Det har talats om risken för att en jägare kan fällas för brott om hon eller han närmar sig en våtmark och råkar ha en blyhagelpatron i fickan. Jurister oroas över att den så kallade oskuldspresumtionen är i fara. Vilken är din åsikt?

– Det har varit mycket tal om det och vi vet inte hur det landar än. Men det är klart att det är en osäkerhet. Frågan har ju inte prövats av svensk domstol och vi vet inte hur det kommer att drabba svenska jägare.

Avslutningsvis konstaterar Peter Kullgren att blyfrågan har kommit för att stanna, frågan om kulammunition ligger i EU-byråkratins pipeline.

– Man tittar mer långtgående på kulammunitionen och speciellt för 6,5×55 blir påverkan som bekant stor. Naturvårdsverket ser över situationen och förslaget är att tillåta bly i den kalibern.

– Kommissionen funderar ju på att förbjuda all blyammunition. Men de socioekonomiska konsekvenserna ska vägas in. Vi ser också där över hur de negativa följderna kan minimeras.