Foto: Tommy Alvén/Mostphotos Riksdagen har snart sagt sitt. På onsdag nästa vecka voterar ledamöterna.

Moderniserad jaktlag på väg att förverkligas

I går debatterades motionerna inom jakt- och viltvård. Nu föreslås riksdagen besluta om att uppmana regeringen att genomföra en översyn av jaktlagen.

Gårdagens debatt i Miljö- och jordbruksutskottet var kraftigt försenad på grund av krigsutbrottet i Ukraina och det hann bli sen kväll innan de 46 motionerna behandlats.

Politisk majoritet

Den politiska majoriteten, M, KD, C och SD, ställde sig bakom en förändring av jaktlagen från 1987. Bland annat vill man att en statlig utredning tillsätts för att se över förutsättningarna för en modernisering av lagen.

Bred folklig förankring och acceptans, inte minst från boende i storstadsområden, lyfts som en viktig grund.

Kämpat länge

Dessutom understryks att den framtida jaktlagstiftningen också ska stärka förutsättningarna för att minska viltskador och olyckor.

Utskottet ställer sig också bakom att jägare med funktionsnedsättningar ska beviljas tillstånd i minst fem år i taget att nyttja motordrivet fordon vid jakt, något som Jägarnas Riksförbund, JRF, har kämpat för under lång tid.

Besluten klubbas i votering onsdagen den 2 mars.