Tre danska gäster med JRF:s Ulf Kallin i förgrunden.
Tre danska gäster med JRF:s Ulf Kallin i förgrunden.

Möte med dansk jägarorganisation

Jägarnas Riksförbund har hafet ett möte med Dansk land- og Strandjagt på JRF-kansliet i Södertälje. Det danska förbundet bildades 1991 och driver intressefrågor som rör jakten i Danmark. Det danska förbundets ordförande Finn Madsen deltog tillsammans med ytterligare tre representanter från det danska förbundet. Från JRF deltog personal från kansliet och representanter från styrelsen. Initiativtagare till […]

Jägarnas Riksförbund har hafet ett möte med Dansk land- og Strandjagt på JRF-kansliet i Södertälje. Det danska förbundet bildades 1991 och driver intressefrågor som rör jakten i Danmark. Det danska förbundets ordförande Finn Madsen deltog tillsammans med ytterligare tre representanter från det danska förbundet.
Från JRF deltog personal från kansliet och representanter från styrelsen. Initiativtagare till mötet är Preben Garner från förbundsstyrelsen i JRF. Preben Garner tycker att det är viktigt att se vad man kan utbyta för erfarenheter. Skytte är en av de frågor som diskuterades.