Mufflon på Harö i Stockholms skärgård bör utrotas, anser en del av öborna. Länsstyrelsen svarar med att det inte är nödvändigt med skyddsjakt. Det är bara att sätta igång att jaga slidhornsdjuren för dem som har jakträtt på ön. Men så enkelt är det inte, tycker en del av öborna.
Foto: Shutterstock.com Mufflon på Harö i Stockholms skärgård bör utrotas, anser en del av öborna. Länsstyrelsen svarar med att det inte är nödvändigt med skyddsjakt. Det är bara att sätta igång att jaga slidhornsdjuren för dem som har jakträtt på ön. Men så enkelt är det inte, tycker en del av öborna.

Muffloninvasion på skärgårdsö

Länsstyrelsen beviljar ej skyddsjakt

Några av de boende på Harö i Stockholms skärgård vill utrota mufflon som förökat sig snabbt på ön och har begärt skyddsjakt hos länsstyrelsen. Men myndigheten håller fast vid linjen att de som har jakträtt ska kunna skjuta mufflon. En företrädare för intresseföreningen på ön hävdar i sin tur att frågan blockeras av dem som vill ha jaktbart vilt på ön.

De mufflon som finns på Harö, norr om Sandhamn i Värmdö kommun, äter allt i sin väg, enligt öbon Benny Åsberg. Han tillhör dem på Harö som vill utrota slidhornsdjuren, som inte anses tillhöra den svenska faunan och därmed får jagas året runt.

Ännu inte klassad som invasiv art
Mufflon har dock ännu inte klassats som en invasiv art som ska utrotas.
För många jägare är mufflon ett uppskattat vilt.
Benny Åsberg misstänker att mufflon satts ut illegalt på ön.
– Man vet inte hur det gick till men den enda förklaringen är att någon har tagit hit dem olovligen och det är en kriminell handling, säger han till P4 Stockholm.

Har begärt skyddsjakt
En begäran till länsstyrelsen i Stockholm om skyddsjakt har resulterat att myndigheten gjort som tidigare och hänvisar till att markägarna, eller de som har jakträtt på området, kan skjuta fåren.
Det är ju jakt på dem hur som helst året runt.

Ser inga akuta behov
De finns fler områden i Stockholms skärgård som har mufflon. Hittills har länsstyrelsen inte sett några akuta behov att försöka utrota viltet.
Mufflon får jagas en timme före solens uppgång fram till en timme efter solnedgången. Sista timmen är det smyg- eller vakjakt som gäller. En studsare med klass 1-ammunition ska användas.

Pekar ut jägare
En tidigare inventering på Harö och Starkö gav att det fanns drygt 100 mufflon och 75 dov.
Tommy Månsson i Harö-Hasselö Intresseförening påstår att det är jägare som satt ut både dov och mufflon.
– Man kan ju inte köra över markägarna. Det är ju de som sitter på lösningen men många av dem är själva jägare och mer eller mindre ansvariga för att ha plockat dit djuren för att ha någonting att skjuta på. Det är de som blockerar det hela. Dessutom är det små marker på öarna och svårjagat. Ska man jaga behöver man göra det över flera ägor, har han tidigare sagt till nyhetstidningen Skärgården.