Foto: Mostphotos Trafikverket varnade för getter, med djuren vid E22 visade sig vara mufflonfår.

Mufflonmöte i Västervik – djuren ska bort

Friströvande mufflonfår i Västervikstrakten får lantbrukare att frukta ett nytt hot mot grödorna. Kommunen har kallat jägare och markägare till ett möte om viltförvaltning.

Mufflonfårens uppdykande i Västervik ledde först till missförstånd då Trafikverket gick ut med varningar om att en flock getter befann sig på och vid sidan om E22.

Norra delen

Men senare efterforskningar gav vid handen att det rörde sig om de mufflonfår som uppehåller sig i den norra delen av Västerviks kommun, ett nytillskott i faunan som väcker känslor, rapporterar Västerviks-Tidningen, VT.

– Jag har inget belägg för hur mycket skada de orsakar, men vi behöver inte en art till. Vi har redan problem med vildsvin och hjortdjur, kommenterar lantbrukaren Andreas Rydén i Öndal.

Vid ett möte

Frågan har sedan tagits upp vid ett möte som förvaltningsgruppen i Norra Västerviks kommun kallade till. Ett 25-tal jägare och markägare med intresse för viltförvaltning dök upp.

Under mötet lyftes, förutom skadorna på lantbruket, att mufflonfåren utgör en tydlig trafikfara eftersom de är relativt oskygga. Enighet rådde om att mufflonfåren ska bort, berättar Conny Jakobsson som är ordförande i förvaltningsgruppen för VT.

”Kan överleva”

Men som svar på frågan om djurens tid i området snart är att betrakta som över nämner han att det finns markägare i kommunen som vill freda mufflon som rör sig på deras marker.

– Då finns det en fristad där de kan överleva, avslutar Conny Jakobsson.