Norsk varg halverar jaktintäkter

Norsk varg tar nu så mycket älg att rovdjuren halverar jaktintäkterna för markägare. Det hävdar föreningen Norskog som organiserar norska skogsägare.

Föreningen säger att vargantalet har utvecklats explosivt. Därför bör fler vargar tas bort. Bland annat bör två flockar som lever både i Sverige och Norge tas bort. Gränsvargarna har tagit många älgar.

Norska markägare som fått minskade jaktintäkter har inte fått någon kompensation av staten.

Kombinera älg- och vargjakt

Norskog föreslår i sitt pressmeddelande också att vargjakten i Norge borde kunna samordnas med den höstliga älgjakten. Det kanske skulle kunna minska konflikterna mellan jaktintresserade och rovdjursförvaltningen. Nu har norsk vargjakt bedrivits under januari och halva februari.