Hur de som har närmare anknytning till Sverige ska ansöka om att jaga på statlig fjällmark den första tiden efter ripjaktpremiären är ännu inte klart.
Foto: Kjell-Erik Moseid Hur de som har närmare anknytning till Sverige ska ansöka om att jaga på statlig fjällmark den första tiden efter ripjaktpremiären är ännu inte klart.

Nu gäller nya tag i fjälljakten

Den första april började de nya reglerna gälla för fjälljakten. Jägare som är bosatta i Sverige, eller har närmare anknytning till Sverige, ges förtur under cirka tre veckor efter ripjaktpremiären. Men det är ännu inte klart hur de som har närmare anknytning till Sverige ska ansöka om att jaga på statlig fjällmark den första tiden efter premiären den 25 augusti.

I år är det slut på att utländska jägare ges samma villkor för småviltjakten på statens fjällområden. Utländska jägare släpps in efter den 15 september.
– Jägare bosatta i Sverige ska ha förtur till fjälljakten. Nu får länsstyrelserna bättre förutsättningar att balansera jakttrycket på småviltstammarna ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Undantag för företagare och fastighetsägare
De nya reglerna innebär att länsstyrelserna ska upplåta fjälljakt endast till den som är bofast i Sverige, alternativt är EU- eller EES-medborgare och har en viss närmare anknytning till Sverige. Med närmare anknytning till Sverige menas, enligt de nya reglerna, att äga en fastighet, driva näringsverksamhet, vara anställd i Sverige eller liknande.

Rutiner saknas ännu
När det gäller de jägare som vill delta i fjälljakten och anser ha närmare anknytning saknas ännu rutiner för hur de ska kunna ansöka om att få köpa jaktkort. Det handlar bland annat om att länsstyrelserna i Jämtland, Norrbotten och Västerbotten ska ge samma information och samordna hur ansökningarna ska handläggas.
Den avgörande frågan är vilka uppgifter som ska tas in från de sökande för att avgöra att de har ”närmare anknytning”.