JRF har sammanställt åtta nya råd för jägare i coronatider. De i riskgrupper som behöver skjuta på älgbanan inför älgjakten bör få dispens i år, föreslår JRF.
Foto: JRF JRF har sammanställt åtta nya råd för jägare i coronatider. De i riskgrupper som behöver skjuta på älgbanan inför älgjakten bör få dispens i år, föreslår JRF.

Nya JRF-råd för jägare i coronatider

Jägarnas Riksförbund, JRF, har listat nya allmänna råd om jaktaktiviteter i skuggan av risken för covid 19-smitta. Bland annat handlar det om att jägare i riskgrupper kan få slippa trängseln på älgbanan inför älgjakten.

– Spridningen av covid 19 har under de senaste månaderna påverkat oss alla. Även om man nu kan se tendenser till en viss ljusning av situationen kommer vi med stor sannolikhet att påverkas av viruset under överskådlig framtid, säger Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på JRF.
Jakten, och de flesta aktiviteter som bedrivs kring jakt, sker redan idag utomhus.

Lång tradition med hygien
– Jägarna har sedan en lång tid en tradition av att tänka på hygienen, exempelvis vid hantering av det skjutna viltet. I dessa annorlunda tider finns det dock anledning att ytterligare se över hur vi arbetar ute i våra jaktlag, kommenterar JRF-konsulenten Mikael Hultnäs.

Jakten är en stor folkrörelse
Antalet jägare i Sverige uppgår till ungefär en kvarts miljon människor.
– Räknar vi sedan in deras anhöriga och andra som på något sätt är engagerade utgör jakten en stor folkrörelse, där många av oss tillhör någon av riskgrupperna. Det finns anledning att tänka till och se över hur man hanterar olika moment och situationer som kan förekomma inför, under och efter jakten, säger Mikael Hultnäs.

Här är de åtta råden
Här är de nya JRF-råden för jägare, som utgått från Folkhälsomyndighetens rekommendationer:
• För att delta i någon av jaktlagets aktiviteter, ska personen vara fullt symtomfri innan aktiviteten påbörjas.
• Följ Folkhälsomyndighetens rekommendation om att hålla ett avstånd på cirka två meter till varandra.

Möten utomhus eller digitalt
• Årsmöten, planeringsmöten och jaktmöten kan förslagsvis hållas utomhus om vädret tillåter. Andra alternativ kan vara att hålla liknande möten digitalt eller som telefonkonferens om förutsättningar finns. Räkna då med att tidsåtgången är betydligt större än vanligt.
• PM inför jakten kan med fördel skickas ut någon dag innan jakten, antingen som e-post eller via traditionellt brev. Uppmana gärna att komma in med eventuella frågor innan jaktens start så att även dessa kan behandlas digitalt/brevledes.

Dispens för skyttet inför älgjakten
• Många har krav på exempelvis årligt avlagt skjutprov såsom brons på älgbanan. För riskgrupper kan det vara direkt olämpligt att i år besöka en älgbana, där trängsel kan uppstå. Ett förslag kan vara att fjolårets resultat förlängs och gäller även under detta år. Om det finns krav från markägare om ett årligt skjutprov, kontakta er markägare och ta en diskussion kring hur det kan lösas rent praktiskt. Fundera gärna på alternativa träningsmetoder för skyttet för att undvika att besöka älgbanan under nuvarande omständigheter.

Förbered arbetsplaneringen på Facebook
• Tilldelning/avrapportering av arbetsuppgifter kan med fördel göras digitalt. Här kan exempelvis en Facebooksida eller Supertext vara till stor hjälp för jaktlagets kommunikation.
• Se över rast-, fika- eller samlingsplatsen. Finns det behov att göra förändringar, alternativt flytta denna så att avstånd kan hållas?
• Se över eventuell samåkning till och från jakten och för förflyttningar under jaktdagen, så att jaktlaget inte utsätter medlemmarna för onödiga risker.

Låt få jobba i slakteriet
• Passning och uttransport av skjutna vilt bör hanteras av så få personer som möjligt. Personer som tillhör riskgrupper bör tills vidare vara befriade från sådana arbetsuppgifter.
• Även flåarbetet bör hanteras av så få personer som möjligt och även här bör personer i riskgrupper arbetsbefrias.
• Styckning och fördelning av kött bör göras av några få personer.
• Eventuella former av krav på arbetsinsats (exempelvis deltagande i styckningen) för att erhålla köttlott bör ses över och anpassas efter rådande coronaomständigheter.
• Eventuell jaktlags-, älgmiddag bör ses över om den kan hållas på ett säkert sätt.