Husqvarna 146 kamrad för 9,3x57 med en fin 98-mekanism tillverkad av FN i Belgien före kriget. Artikeln ”Länge leve den gamla potatiskastaren” om 9,3x57 har lockat flest läsare hittills i Jakt & Jägares webbupplaga.
Foto: Anders Ljung Husqvarna 146 kamrad för 9,3x57 med en fin 98-mekanism tillverkad av FN i Belgien före kriget. Artikeln ”Länge leve den gamla potatiskastaren” om 9,3x57 har lockat flest läsare hittills i Jakt & Jägares webbupplaga.

Nytt besöksrekord för Jakt & Jägare

Webbupplagan av Jakt & Jägare växer kraftigt. Nya besöksrekord noteras hela tiden och nu uppgår läsekretsen till 25 838 unika besökare per vecka, enligt Google Analytics.
– Mycket glädjande att vårt hårda arbete ger utdelning, säger chefredaktör Anders Ljung.

Den 10 augusti 2005 var det premiär. Chefredaktör Ljung skrev och publicerade själv det första alstret när Jakt & Jägare gav sig ut i cyberrymden: ”Skänk pengar till EU-prövning av Gräsöfallet”.
Jägarnas Riksförbund ville få överprövning på ärendet där en djurägare dömts för att ha försvarat sina djur mot varg.
Sedan dess har 9187 artiklar publicerats och läsekretsen ökat stadigt.
Det är framförallt vargmaterial som får det att hetta till ordentligt i webbtidningen. En kontroversiell vargfråga når omkring 10 000 läsare innan den inte längre syns på förstasidan på grund av att fler nyheter lagts ut. Framförallt märktes det under licensjakterna på varg 2010 och 2011, då vargjakten gav nya besöksrekord för webbtidningen.

Potatiskastaren har rekordet
Men rekordartikeln alla kategorier handlar inte alls om varg. Tidningens vapenredaktör Petter Andersson var författare till en text som lades ut den 12 december 2005 och hade rubriken ”Länge leve den gamla potatiskastaren”.
Historien om Husqvarna 9,3×57 har hittills lockat 66 444 läsare.
Den näst mest lästa artikeln skrevs av Bo Magnusson och har rubriken ”Åteljakt på vildsvin börjar med tjära”. 46 259 personer har läst den artikeln när detta skrivs.

Många läsarkommentarer
En artikel i ett ämne kan få långt över 100 kommentarer innan den inte längre syns på förstasidan. Absolut flest kommentarer har historien om en liten sällskapshund som försvann i käftarna på en varg i Västmanland. ”Wilson togs av varg på tomten” har kommenterats av 331 personer.
Chefredaktör Anders Ljung är mycket glad när webbtidningen nu noterar 25 838 unika besökare på en vecka, enligt Google Analytics.
– Trägen vinner. Jag tror att framgången är en kombination av att vi dammsuger omvärldsbevakaren på intressanta artiklar och att vi producerar egna, unika nyheter, säger Anders Ljung.
Fortsätter webbtidningen med samma uppåtgående trend dröjer det inte många år innan den går om papperstidningen. Anders Ljung anser att de båda produkterna kompletterar varandra.

Stort värde för utgivaren
Att försöka ta betalt av webbens besökare är inte aktuellt i nuläget.
– Webbtidningen har ett immateriellt värde för utgivaren, Jägarnas Riksförbund. Den blir en stark plattform för debatt och utspel i jaktpolitiska frågor. Webben kan också vara den första kontakten en del jägare har med förbundet, säger Anders Ljung.