Över 62 fjällrävskullar har fötts i Sverige och Norge i år.
Foto: Lillian Tveit / Shutterstock.com Över 62 fjällrävskullar har fötts i Sverige och Norge i år.

Över 60 fjällrävskullar

Årets fjällrävsinventering är avslutad. Resultatet är 62 kullar; 35 i Norge och 27 i Sverige. Att fjällrävarna lyckades producera över 60 valpkullar är bra med tanke på det låga antalet lämlar, skriver länsstyrelsen i Jämtland på sin webbplats.

Trots att det har varit ett dåligt lämmelår har vuxna fjällrävar kunnat stanna vid lyorna och föra fram valpkullar, tack vare att de stödutfodras.
De kullar som fötts i år är förhållandevis små.
”Det är dock glädjande att kunna räkna in många kullar i spridningsområden”, skriver länsstyrelsen i Jämtland på sin webbplats.
Framför allt är det glädjande på den norska sidan, där det är viktigt med föryngring för att fjällräven ska kunna etablera sig i större och sammanhängande fjällområden. Man hoppas nu att så många som möjligt överlever.
Om det blir ett bra lämmelår nästa år finns det stora möjligheter att det blir stora och många valpkullar.
Verksamheten har möjliggjorts med stöd från EU-programmen Interreg Sverige-Norge och Interreg Nord.