Polismyndighetens företrädare blev utfrågad av Justitieutskottet om dråpslaget mot bland annat jaktstigar. Beskedet blev att Polisen har stöd av regeringen. Nyordningen ska drivas fram oavsett vad remissinstanserna invänder. Dessutom fick utskottet höra osanna uppgifter.
Polismyndighetens företrädare blev utfrågad av Justitieutskottet om dråpslaget mot bland annat jaktstigar. Beskedet blev att Polisen har stöd av regeringen. Nyordningen ska drivas fram oavsett vad remissinstanserna invänder. Dessutom fick utskottet höra osanna uppgifter.

Polisen gav osanna uppgifter

Dråpslag mot jaktstigar skylls på ”ökat skytte”

SD fick inte stöd i Justitieutskottet för att stoppa Polisens nya skjutbaneföreskrifter med hjälp av en lagändring. Föreskrifterna kan annars bli ett dråpslag mot bland annat jaktstigar och fältskytte. Utskottet hade dessutom kallat in en företrädare för Polisen, som nu försöker motivera nyordningen med att skyttet utanför vanliga skjutbanor ökat för mycket. Utskottet fick även höra osanna uppgifter om säkerhetsansvaret vid skytte.

Polismyndigheten laddar för nya föreskrifter, FAP, om skjutbanor. Polisen vill se bland annat fältskytte och jaktstigar som ”tillfälliga skjutbanor” där skjutstationerna måste inspekteras i förväg. Det blir byråkrati och avgifter som ställer till stora hinder för skytterörelsen. Dessutom kan det bli regleringar både av övningsskytte och inskjutning av vapen som sker på jaktmarken.

Polisen till svars i Justitieutskottet
Hård kritik mot nyordningen gjorde att riksdagens justitieutskott den 11 juni höll en utfrågning om den nya FAP-skrivningen. Den som representerade Polismyndigheten och stod till svars var rättschefen Martin Valfridsson.
Polismyndigheten har tidigare försvarat sina nya förslag med olyckor och osäkert skytte. De motiven har kritiserats både av politiker, jägarorganisationerna och skytteförbunden, eftersom myndigheten inte kunnat ge några exempel på inträffade olyckor eller incidenter.

Valde en ny strategi
Inför Justitieutskottet valde Martin Valfridsson en ny strategi och påstod att antalet olyckor var irrelevant.
Det är ordningslagen som ger Polisen ansvar för skjutbanor som regleras med hjälp av FAP-skrivningar.
Martin Valfridsson pekade istället på att skyttet har ökat sedan den nuvarande ordningslagen infördes 1993. Det ställer krav på att regleringen måste öka. 

Oklarheter om säkerhetsansvaret
Dessutom finns idag oklarheter om vem som är ansvarig om något händer vid exempelvis en skyttetävling, hävdade Martin Valfridsson under utfrågningen i utskottet.
Under utfrågningen fick han frågor om inte den existerande ordningen, som fungerat bra sedan det börjades med organiserat skytte, kunnat bestå.

Har stöd från regeringen
Valfridsson svarade att ordningslagen tvingar myndigheten att agera och att det man föreslagit var det minst ingripande förslag man kunnat lägga fram.
Enligt SD-ledamoten Adam Marttinen, som var med på mötet, var Valfridsson också tydlig med att Polismyndighetens nya linje har stöd från regeringen.

SD-förslaget fick inte stöd
Sverigedemokraterna, SD, hade lagt ett utskottsinitiativ för att stoppa Polismyndighetens försök att öka sina befogenheter på området. SD föreslog att det skulle förtydligas i lagtexten att ”tillfälliga skjutbanor” inte ska omfattas av tillståndsplikten som Polisen ansvarar för.
Moderaterna och Kristdemokraterna röstade för att förslaget skulle bordläggas tills Polismyndighetens slutliga förslag presenterats i höst.

C och L röstade nej
Regeringspartierna, med stöd av Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet röstade nej till utskottsinitiativet.
Moderaternas Sten Bergheden, som ansvarar för vapenfrågor, skriver på Twitter att man ville vänta in ny information och remissinsvaren innan man agerar.
Enligt Marttinen meddelade dock Valfridsson under utfrågningen att Polismyndigheten avser att gå vidare med de nya skjutbaneregleringarna, oavsett vad remissinstanserna invänder. 

Juristkritik mot Polisen
Advokaten Christian Nordin, som är specialiserad på vapenrättsliga frågor, är mycket kritiskt till förslaget om en ny FAP. I en artikel, som publicerats i Vapentidningen, skriver han att Polismyndighetens agerande är ett ”uppenbart och provokativt sätt att kringgå den i Sverige rådande lagstiftningsprocessen. Det är också ett sätt att kunna genomföra åtgärder som inte skulle ha röstats fram genom den demokratiska processen”. 

Polisen saknar lagstöd
Nordin pekar på att skjutbana endast definieras på ett ställe i svensk lagstiftning och det är i Miljöbalken. Han visar också på att det i den nuvarande FAP 525-1 står att en skjutbana är en ”permanent anläggning”. Sålunda finns inget som heter ”tillfällig skjutbana” i svensk lag. Det saknas därmed också legalt utrymme för polisen att reglera sådant som jaktstigar, fältskyttestationer, eller övningsskytte på den egna jaktmarken. 

Osant påstående om säkerheten
Nordin visar också i artikeln på det nuvarande civila regelverket för skjutbanor, SäkB Civilt skytte. Där är det noggrant reglerat vem som är ansvarig för skyttets utövande och för säkerheten. Det gäller säkerheten vid allt skytte på civila banor och i fältskytteterräng.
Det Valfridsson hävdade under mötet med Justitieutskottet är alltså inte sant.