Både i Sverige och Norge är det ett bra eller till och med rekordstort ripår, främst i Jämtland. Men det blir ändå max tre jaktmandagar per kvadratkilometer i Jämtland även i år.
Foto: Kjell-Erik Moseid Både i Sverige och Norge är det ett bra eller till och med rekordstort ripår, främst i Jämtland. Men det blir ändå max tre jaktmandagar per kvadratkilometer i Jämtland även i år.

Rekord för ripbeståndet i fjällen

Årets ripinventeringar visar att det blir rekord för i ripbeståndet i den södra fjällkedjan. Men i Jämtland blir gränsen med max tre jaktmandagar per kvadratkilometer ändå kvar i år. Även i norr väntas det bli bättre med ripkullarna än väntat.

I norra delen av fjällkedjan är det längre mellan toppår än i södra delen. Orsakerna bakom de olika fluktuationsmönstren är många. Smågnagare, rovdjur och väder spelar in.
– I södra delen av fjällkedjan har vi inte haft så mycket ripa sedan inventeringarna startade 1996. Detta innebär dock inte att antalet jaktmandagar går att öka. Maximalt antal är tre jaktmandagar per kvadratkilometer, vilket även gäller i år, kommenterar Tommy Dadell på länsstyrelsen i Jämtland.

För stor jakt på riporna?
Det debatteras ofta om det finns en risk för ett det blir för stort jaktuttag av dalripa och fjällripa. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har uppdraget att upplåta småviltjakt ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen.
Förvaltningen av ripa, där det både inventeras och samlas in avskjutningsstatistik, är ett bra exempel på hur en adaptiv förvaltning bör läggas upp, tycker Maria Hörnell-Willebrand på Naturvårdsverket.

”Ett gott exempel på bra förvaltning”
– De svenska ripinventeringarna, där utbildade jägare och hundförare genomför arbetet i fält, i kombination med att över 90 procent av jägarna rapporterar in avskjutningsstatistik, är ett internationellt gott exempel på hur man förvaltar en art som många vill jaga, säger hon i ett pressmeddelande.
Inventeringen administreras av länsstyrelserna i de fyra nordliga länen och genomförs av jägare och hundklubbar.
Det är en arbetskrävande metod, där varje inventeringsgrupp går mellan 80 och 150 kilometer i varje inventeringsområde.

”Nära samarbete med  hundklubbarna”
– Vi har ett nära samarbete med hundklubbarna i Västerbotten som genomför inventeringarna varje år. Utan hjälp av alla som ställer upp och inventerar skulle det vara svårt att följa upp effekterna av jakt, säger Torleif Eriksson på länsstyrelsen i Västerbotten
Frågan om jakttrycket på ripa kan bli för högt aktualiserades när mer än 60 000 kvadratkilometer av statens mark ovan odlingsgränsen och renbetesfjällen öppnades för allmän småviltjakt 1993.
Först ut med att inventera genom Distance sampling på statens mark i fjällen var länsstyrelsen i Norrbotten.

Används för att anpassa jakttrycket
– Resultaten från ripinventeringarna används på två sätt, dels för att anpassa jakttrycket genom att sätta gränser för hur mycket ripa som får skjutas, dels som ett mått på hur tidigare års jakt påverkat rippopulationerna, förklarar Nicklas Tuorda på länsstyrelsen i Norrbotten.
I Dalarna inventeras skogshöns i flera områden och förra året började samma metod användas även på Fulufjället.
– Förvaltningen av småviltjakten är viktig och det är värdefullt att ha jämförbara data så att vi kan se hur populationerna i Dalarna förhåller sig till övriga områden, kommenterar Urban Gunnarsson på länsstyrelsen i Dalarna.

Bra ripbestånd i hela Norge
I Norge konstateras att ripkycklingarna har klarat den torra sommaren bra och hittat föda ändå.
– Allt tyder på ökande täthet i ripbeståndet i hela landet, säger Jo Inge Breisjöberget, jakt- och fiskechef på Statskog, som är störst i Norge med att ha jaktmarker.
Eftersom det är många möss och lämlar i år tar speciellt räv dessa smågnagare istället för att decimera kycklingbeståndet.
Inom en vecka räknar Statskog med att uträkningarna ska vara klara när det gäller hur årets ripjakt ska regleras på markerna som Statskog har.
Enligt Jo Inge Breisjöberget ser läget lovande ut för jaktmöjligheterna, men det gäller att även ta hänsyn till lokala variationer.
I Norge startar ripjakten den 10 september.