Antalet fällda vildsvin ökar årligen och närmar sig 200 000.
Foto: Dan Törnström Antalet fällda vildsvin ökar årligen och närmar sig 200 000.

Rekordmånga grisar sköts förra jaktåret

Vildsvinsavskjutningen slog åter rekord under förra jaktåret med nästan 160 000 fällda djur. För femte jaktåret i rad sköts mer än 100 000 vildsvin.

Enligt Svenska Jägareförbundets Viltdata fortsätter den stora avskjutningen av vildsvin i Sverige. Under jaktåret 2016/2017 rapporterades 102 923 fällda vildsvin – det första året med mer än 100 000 skjutna djur.
Därefter har det fortsatt uppåt, med en liten tillbakagång i antalet fällda vildsvin under 2018/2019.

Ökningen fortsätter
Under jaktåret 2020/2021 slogs åter rekordet då 158 809 vildsvin fälldes, jämfört med 146 068 året dessförinnan.
Om ökningen fortsätter i samma takt som hittills kommer antalet fällda djur att överskrida 200 000 inom fem år.