S i Rättvik för vargveto

I Rättvik, Dalarna, har socialdemokraterna bestämt sig för att delvis stötta ett medborgarförslag om en vargfri kommun. Förslaget ska behandlas i fullmäktige på torsdag kväll.

Socialdemokraterna menar i ett uttalande att beslut kring antalet vargar och björnar ska tas på kommunal nivå.
– Rovdjurspolitiken måste ytterst avgöras av de som direkt lever med rovdjuren. Enbart så kan en rovdjurspolitik förankras. Detta innebär att avgörande beslut ska fattas på lokal politisk nivå, det vill säga kommunen, med hänsynstagande till eventuella fastställda ramar på nationell nivå, skriver de i sitt uttalande.
Partiet hävdar dessutom att det finns för många björnar och vargrevir både i Sverige och i Dalarna.
– Vargstammen i Dalarna bör reduceras till 1-2 vargrevir. Övriga landskap måste också ta sitt ansvar om vi ska ha en vargstam, skriver socialdemokraterna.