Polisen beslutade att kvinnans vapen skulle omhändertas på grund av hennes sambos brottslighet. Nu fastställer förvaltningsrätten i Falun polisens beslut.
Foto: Mostphotos Polisen beslutade att kvinnans vapen skulle omhändertas på grund av hennes sambos brottslighet. Nu fastställer förvaltningsrätten i Falun polisens beslut.

Sambon till MC-man får inte ha vapen

Hennes sambo är dömd för våldsbrott och medlem i MC-gänget Bandidos. Därför, fastslår förvaltningsrätten, får kvinnan inte inneha jaktvapen.

Det är Arbetarbladet som skriver om kvinnan som är i 35-årsåldern och tog jägarexamen för 15 år sedan. Hennes stora intresse är jakt och hon intygar att hon har sitt vapen inlåst och gömmer nyckeln på en plats som bara hon känner till.

Sambo dömdes till fängelse
Men polismyndigheten valde att beslagta vapnet efter det att kvinnans sambo dömdes till fyra års fängelse efter att ha attackerat en man med yxa. Sambon är fullvärdig medlem i Bandidos och har enligt Arbetarbladet dömts för brott vid flera tillfällen. Polismyndigheten motiverade vapenbeslaget med att det föreligger en risk för att vapnet kan komma att användas i brottsliga sammanhang.

Säkert förvar och gömd nyckel
Kvinnan överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Falun. I överklagan står bland annat: ”Det finns ingen risk att vapnet kommer att missbrukas av (Bandidosmannen) eller någon annan. Det är hennes vapen, vapenlicens och hon är den enda personen som har en nyckel. Nyckeln är väl gömd. Genom att vapnet är hennes ansvar är hon väldigt försiktig med det”.

Flera liknande avgöranden
Förvaltningsrätten går emellertid på polisens uppgifter och fastställer beslaget. Domen är i linje med tidigare rättsavgöranden då personer som befinner sig i en brottslig eller extremistisk miljö nekats att inneha vapen, trots att egen brottslighet inte föreligger.