I sin begäran hänvisar Talma sameby till Girjasdomen i Högsta domstolen.
Foto: Christer Wångenberg/Mostphotos I sin begäran hänvisar Talma sameby till Girjasdomen i Högsta domstolen.

Sameby nekas upplåta jakt och fiske

Talma sameby i Kiruna har begärt att länsstyrelsen i Norrbotten ska sluta upplåta jakt- och fiskerättigheter på samebyns marker och hotat med rättsliga åtgärder. Men länsstyrelsen har beslutat att avvisa begäran.

– Vi har att förhålla oss till lagstiftningen och kan inte pröva frågan. Enligt rennäringslagstiftningen ska länsstyrelsen upplåta jakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen, förklarar länsrådet Johan Antti för SVT Nyheter Norrbotten.

Hänvisar till Girjasdomen
I sin kortfattade begäran hänvisar Talma sameby till domen i Högsta domstolen som gav Girjas sameby – och alltså inte staten – rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns område ovanför odlingsgränsen.
– Girjas sameby kunde påvisa urminneshävd. Det finns paralleller naturligtvis, men Girjasdomen gäller i Girjas sameby, säger Johan Antti till P4 Norrbotten.

Frågan bör hanteras politiskt
Han menar att ett sätt för Talma, och andra samebyar som vill få rätt att upplåta jakt och fiske inom sina områden, är att gå domstolsvägen och påvisa urminneshävd.
– Å andra sidan är det processekonomiskt katastrofalt. Frågan bör naturligtvis hanteras politiskt, tycker Johan Antti.