Foto: Mostphotos Hur tillgången till fjällmarkerna ska regleras i framtiden är en allt mer infekterad fråga i norr. Nu anmäler berörda samebyar länsstyrelserna i fjällkedjan.

Samebyar JO-anmäler länsstyrelser för kränkning

Samebyarna i Jämtland och Dalarna JO-anmäler länsstyrelserna i fjällänen. Orsaken är formuleringar i ett yttrande som myndigheterna skickade till Renmarkskommittén.

Renmarkskommittén är en statlig utredning som är sysselsatt med att utreda hur jakt och fiske ska bedrivas i fjällen ovanför odlingsgränsen.

Berörda länsstyrelser

Nyligen formulerade de berörda länsstyrelserna ett yttrande till kommittén i vilket man förtydligade sin syn på hur fjällmarkerna bör förvaltas.

Bland annat stod det att ”en samlad förvaltning av fisk, småvilt och älg på renbetesfjäll och ovan odlingsgränsen” behövs ”ur naturresursvinkel och utifrån andra samhällsbehov”.

Missförstått innebörd

Nu reagera samebyarna i Jämtland och Dalarna mot skrivelsen och menar bland annat, enligt SVT Jämtland, att de fyra länsstyrelserna inte har förstått innebörden i rennäringslagen och rennäringsförordning.

I JO-anmälan skriver man att yttrandet är ”synnerligen kränkande mot oss samer” och att det bygger på föreställningen att samer inte är lämpade att själva förvalta sina jakt- och fiskerättigheter.

Dessutom reagerar samebyarna starkt mot att länsstyrelserna benämner fjällmarkerna som nationella resurser och inte som ”viktig samisk resurs”.