Bland annat drönare kommer att testas i fältarbetet för att inventera hur många stora rovdjur det finns. Naturvårdsverket har pytsat ut 980 000 kronor till fem olika samarbetsprojekt.
Foto: Shutterstock.com Bland annat drönare kommer att testas i fältarbetet för att inventera hur många stora rovdjur det finns. Naturvårdsverket har pytsat ut 980 000 kronor till fem olika samarbetsprojekt.

Satsning på nya rovdjursinventeringar

Naturvårdsverket har delat ut sammanlagt 980 000 kronor till fem projekt där det ska utvecklas arbetsmetoder i fält för att göra inventeringar av varg, lodjur, björn, järv och kungsörn. Bland annat handlar det om att använda viltkameror och drönare.

De fem projekten, som valts ut bland 15 ansökningar, kommer att starta under 2018 och 2019.
• Länsstyrelsen i Jönköping och länsstyrelsen i Jämtland får pengar till projekt som ska vidareutveckla arbetet med att använda viltkameror i rovdjursinventeringen.

Hitta järvar med hjälp av drönare
• Länsstyrelsen i Dalarna och Idre sameby kommer, liksom länsstyrelsen i Norrbottens län tillsammans med samebyarna Maskaure och Västra Kikkejaure, att genomföra projekt som med hjälp av drönare ska försöka utveckla järvinventeringen.
• Länsstyrelsen i Västerbotten och länsstyrelsen i Jämtland får pengar till ett projekt där de i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet ska samla in och analysera DNA från järvens spårstämplar i snö.

Kan testa ny teknik
Det handlar om att aktörer som redan har mycket kunskaper och erfarenheter kan testa ny teknik och nya arbetssätt
– Rovdjursinventeringen är ett viktigt underlag i rovdjursförvaltningen där fältpersonal från länsstyrelsen och samebyarna genom sin kunskap och erfarenhet kan hjälpa till för att hitta innovativa lösningar för genomförandet av inventeringarna, kommenterar Linda Ersson, handläggare på viltanalysenheten på Naturvårdsverket.
I de olika projekten samverkar samebyar, länsstyrelser, markägare och forskare.
– Vi hoppas att projekten bidrar till ett ökat klimattänk, en stärkt delaktighet och samverkan mellan berörda aktörer i inventeringsarbetet, säger Mirja Lindberget, handläggare på viltanalysenheten.