Vattensköldpaddan är ett populärt husdjur i många delar av världen, men utsläppt i naturen kan den bli ett hot för andra vattenlevande växter och djur.
Foto: Shutterstock Vattensköldpaddan är ett populärt husdjur i många delar av världen, men utsläppt i naturen kan den bli ett hot för andra vattenlevande växter och djur.

Ska utrota vattensköldpaddor

Mårdhundsprojektet har fått i uppdrag att utrota vattensköldpaddor. De klarar nämligen de svenska vintrarna och har upptäckts i vattendrag i mellersta och södra Sverige. Men de hör inte hemma i den svenska naturen.

Sedan 2010 har ett 30-tal vattensköldpaddor noterats i Artportalen, där man kan rapportera in observationer av olika djur och växter i Sverige. Sköldpaddorna har rymt eller blivit utsläppta för att ägarna har tröttnat på dem.
– Men det finns med säkerhet många fler än så, framför allt i tätortsnära dammar och vattendrag i södra och mellersta Sverige. Den typ av sköldpaddor det är fråga om är vattensköldpaddor (Trachemys scripta), inkluderande tre underarter (gulbukad, rödörad och gulörad), säger Fredrik Dahl som är en av projektledarna i Mårdhundsprojektet.

Kan bli ett hot för andra arter
De relativt små vattensköldpaddorna hör inte hemma här och påverkar den svenska naturen på ett negativt sätt, eftersom de kan bli ett hot för andra vattenlevande växter och djur som de livnär sig på eller konkurrerar ut.
Därför har Naturvårdsverket nu utökat Mårdhundsprojektets uppdrag med att utrota invasiva främmande arter till att inkludera även vattensköldpaddor.
– Vi behöver tips från allmänheten. Så att vi kan skydda den svenska naturen. Arbetet med sköldpaddorna startar i juni, säger Fredrik Dahl i ett pressmeddelande.
Här kan man tipsa om invasiva främmande arter.