Foto: Per Carlsson Förvaltningsrätten inväntar det slutliga rättsavgörandet, tills vidare stoppas skyddsjakten i reviret Söderåsen.

Skånska skyddsjakten på varg stoppad av domstol

Förvaltningsrätten i Luleå inhiberar länsstyrelsens överklagade beslut om skyddsjakt på en varg i skånska reviret Söderåsen. Rätten anser att utgången i målet är oviss.

Som Jakt & Jägare rapporterat om var länsstyrelsen i Skåne först i landet med att fatta beslut om skyddsjakt på varg med stöd av Naturvårdsverkets nya riktlinjer.

Slutlig dom

Beslutet överklagades och i väntan på en slutlig dom har förvaltningsrätten i Luleå stoppat jakten. Domstolen skriver att länsstyrelsens skyddsjaktsbeslut ”tills vidare inte ska gälla i avvaktan på att målet avgörs slutligt eller något annat beslutas (inhibition)”.

I sin motivering till inhibitionsbeslutet resonerar förvaltningsrätten utifrån hur stor sannolikheten är för att överklagan av beslutet ska bifallas. Grundregeln är att det krävs en tämligen hög grad av sannolikhet.

Ställas lägre

Men kravet kan ställas lägre om ”det överklagade beslutet är av sådan karaktär att en verkställighet av det överklagade beslutet inte kan bringas att återgå vid bifall till överklagandet”.

Eftersom domstolen ”bedömer att utgången i målet framstår som oviss” beslutar man alltså om inhibition.