Svenska Kennelklubben jobbar just nu fram ett ett officiellt regelverk för test av hundar i björnhägn.
Foto: Maria Boström Svenska Kennelklubben jobbar just nu fram ett ett officiellt regelverk för test av hundar i björnhägn.
Björn Eek är sakkunnig i jaktfrågor och sekreterare i Svenska Kennelklubbens jakthundskommitté.
Foto: Privat Björn Eek är sakkunnig i jaktfrågor och sekreterare i Svenska Kennelklubbens jakthundskommitté.

SKK inför officiellt björnhägnstest

Kennelklubben är i färd med ett officiellt regelverk för hur björnhundar ska bedömas vid hägntest.
– I dag är testerna inte värda mer än papperet man får efter testet. Tanken med våra nya och enhetliga regler är att resultaten ska gå att använda vid avelsutvärdering och stambokföras, säger Björn Eek, sakkunnig i jaktfrågor och sekreterare i Kennelklubbens jakthundskommitté.

Det finns i dag två svenska björnhägn där det pågår provverksamhet – Junsele och Almunge. Jakthundar får möta björnar bakom stängsel och deras arbete betygsätts.
– Vi ser att valpar marknadsförs som avkommor till hundar som är ”godkända i björntest”, men det är inget Kennelklubben är inblandat i eller lagrar några uppgifter om. Nu jobbar vi för att få fram ett enhetligt regelverk och få officiella testregler som också ska registreras i ”Hunddata”, berättar Björn Eek.

Kolla upp förfäderna i Hunddata
Tanken är att hundar som godkänts i Kennelklubbens nya test får bära med sig resultatet som en merit i stambokföringen. Valpköpare ska kunna gå in i Hunddata och titta hur valparnas förfäder bedömts vid hägntesterna.
Kennelklubben har bland annat forskare och experter inkopplade för att få till ett så vetenskapligt grundat prov som möjligt.
– Ingen hund kommer att kunna kallas färdig björnhund efter ett sådant test. Det går ju inte att bedöma exempelvis spårförmåga och efterföljande, men vi får åtminstone en mental beskrivning och en utvärdering av hur hunden reagerar vid ett möte med björn, säger Björn Eek.

Öppet för alla hundar
Planen är att det nya hägntestet ska vara öppet för alla hundar, även blandrashundar.
– Björnjakten är en samhållsnytta och därför vill vi inte utestänga blandraser. Det ska också vara möjligt för människor med sällskapshundar att genomföra provet. Det finns hundägare som vill veta om deras sällskapshund kan skapa en farlig situation vid ett björnmöte i skogen, säger Björn Eek.

Förstår kritiken
Det finns förekommer kritik mot björntester på konstgjorda björnar och i hägn, att de inte är rättvisande eftersom de inte är naturliga. Björn Eek har förståelse för kritiken. Han har personlig erfarenhet av en plotthund som det skjutits 30 björnar för. Den blev livrädd när den mötte en björn bakom staket.
– Vi är medvetna om att exempelvis vissa stövarraser behöver ett spår att följa för att trigga igång jaktlusten. Det vi resonerar kring just nu är att ha det i åtanke och testa exempelvis mod, skärpa, skall och kanske lite lydnad,  säger Björn Eek.
Förhoppningen är att de nya provet för hägntest på björn kan komma igång under 2017.
– Två hägn sysslar med björnhundsprov, och fler lär det komma runt om i landet. Då är det bra med enhetliga regler, säger Björn Eek.