Foto: Shutterstock

Slut på pengar till rovdjursstängsel

EU-stödet skulle räcka till 2020

Landsbygdsprogrammets pengar till rovdjursavvisande stängsel är i princip slut i flera län inom Mellersta Rovdjursförvaltningsområdet. I Örebro län är läget sämst. Där är till och med reservpengarna förbrukade.

Rovdjursstängsel kan bekostas ur två kassor:

Den ena kommer från EU (Landsbygdsprogrammet) och går via Jordbruksverket till länsstyrelserna. Summan är 42 miljoner och ska räcka i sju år, det vill säga i snitt 8 miljoner om året. Pengarna är de enda som markägare med jordbruksstöd eller gårdsstöd kan få för att investera i förebyggande rovdjursskydd – vanligtvis rovdjursstängsel.

Viltskademedel

Den andra kassan kommer från staten (viltskademedel) och går via Naturvårdsverket till länsstyrelserna. Viltskadeanslaget fastställs årligen (33 miljoner 2017). Förutom akuta insatser med rovdjursstängsel ska anslaget täcka direkta skadeersättningar och besiktningsverksamhet, utbildning och information. Enligt Gunilla Skotnicka på Naturvårdsverket går ungefär en tredjedel till akutstängsel och en tredjedel till skadeersättningar.

EU-pengarna slut

I Mellersta rovdjursförvaltningsområdet börjar nu EU-pengarna ta slut i flera län. De skulle egentligen räcka till 2020 men redan nu har Örebro län gjort slut på allt, till och med den reserv som länsstyrelsen hade till förfogande. I Värmland, Södermanland och Uppsala län är EU-pengarna på upphällningen.

Sker det däremot ett rovdjursangrepp kan man, oavsett mark, få statliga pengar från viltskadeanslaget, dels som skadeersättning och dels för att akut förebygga nya angrepp. Men att i god tid investera och rovdjurssäkra sin mark går alltså inte med några andra pengar än från det EU-finansierade landsbygdsprogrammet.

Samhället måste betala

Den snålt tilltagna budgeten för förebyggande rovdjursstängsel har kritiserats av exempelvis Fåravelsförbundet, som menar att om Sverige ska ha starka rovdjursstammar så måste också samhället vara berett att betala för det.

Budgetmiss

Samordnaren Kerstin Jansson på Jordbruksverket tror att det uppkomna läget delvis beror på en budgetmiss:

– Det är svårt att förutse behoven av rovdjursstängsel och rovdjurskoncentrationer flera år framåt i tiden, säger hon och påpekar att det pågår en översyn av landsbygdsprogrammet, något som Susanna Gustavsson, vilthandläggare i Örebro, också hoppas på.

– Just nu kan vi bara hantera de akuta situationerna. Kanske kan översynen av Landsbygdsprogrammet frigöra mer pengar till förebyggande rovdjursstängsel, säger hon.

.