Stöd till JRF-basen från Kronoberg

Vid årsmötet för Jägarnas Riksförbund i Kronoberg gjordes ett uttalande till stöd för JRF-basen Solveig Larsson. På mötet diskuterades de splittringar som har vuxit fram i förbundsstyrelsen angående vargfrågan.

Styrelsen för Kronobergsdistrikt valde att göra ett uttalande till stöd för Solveig Larsson, som styrelsen bedömer gör ett bra och viktigt arbete i frågan:

”Kronobergdistriktet av Jägarnas Riksförbund – Landsbygdens Jägare – stöder förbundsordförande Solveig Larsson.

Vi i Kronobergsavdelningen av Jägarnas Riksförbund blev både förvånade och verkligt besvikna när ryktet nådde oss att en intern strid flammat upp i vår förbundsstyrelse gällande Jägarnas Riksförbunds deltagande i den så kallade vargkommittén. Så vitt vi kan sluta oss till har förbundsledningen härvid inte frångått något som helst beslut som fattats av förbundets högsta beslutande organ, förbundsstämman.


”Ingen reserverade sig”

Deltagandet i vargkommittén har ju dessutom skett efter att hela förbundsstyrelsen informerats. Ingen reserverade vid det tillfället vilket ju är det högst normala förfarandet i föreningssammanhang vid avvikande åsikt!

Det viktigaste trots allt är principdiskussionen. Ska vi delta i ett forum typ vargkommittén, vars ändamål vi visserligen inte direkt stöder men som vi genom vår närvaro förhoppningsvis kan påverka i en för oss positiv riktning? Vi ser det som en självklarhet och förbundsstyrelsens skyldighet att verka för vår sak i alla forum av vilket slag det sedan vara må.

”Klassas som en sekt av rättshaverister”
Säger man NEJ till något sådant, och ställer sig utanför, klassas man av samhällsopinionen som en sekt av rättshaverister helt utan betydelse.

Solveig Larsson har under sin tid i Jägarnas Riksförbund konsekvent arbetat för att stärka förbundets image av just trovärdighet och seriositet och haft stora framgångar i detta arbete. Jägarnas Riksförbund har under Solveig Larsson tid i ledningen alltmer framstått som en sakkunnig organisation, vars åsikter man efterfrågar i många olika medier.

Kronobergsavdelningen av Jägarnas Riksförbund stödjer därför helt och fullt Solveig Larsson och vill se en fortsättning på detta framgångsrika arbete.”

Val till styrelsen
Mötet valde följande styrelse: Ordförande: Björn Hörberg. Vice ordförande: Peter Lindström. Sekreterare: Malin Haglycke. Kassör: Rune Nordström. Ledamöter: Nils-Erik Johansson, Rickard Ericson, Wallis Eriksson, Sölve Franzén, Leif Blomqvist och Ulf Olsson.

Till suppleanter för ett år valdes:  Krister Lindgren, Markus Förster, Kjell Skog, Tobias Andersson, Christian Arvidsson, Mattias Haglycke, Tord Fransson, Stein-Olof Röysheim och Trygve Ericson.

Motioner om korp och vildsvin
Under mötet behandlandes tre motioner som mötet antog som distriktets och som därmed skickas vidare till förbundsstyrelsen och förbundets årsstämma.

Den första motionen behandlande önskemål om att förbundet arbetar för allmän jakttid även för korp. De två övriga motionerna behandlande vildsvin och där det föreslogs att förbundet arbetar för statligt beslut om ersättning för fällt djur samt att staten ska bekosta de obligatoriska trikinproven, eftersom vildsvinen är statligt vilt. 

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...