Störst risk att krocka med vilt i Kronoberg

Enligt försäkringsbolaget If fortsätter viltolyckorna att öka. Förra året inträffade 44 000 viltolyckor, vilket är en ökning med
10 000 på fem år. Störst risk att krocka med vilt är det i Kronobergs och Kalmar län.

If:s olycksstatistik visar att viltolyckorna ökar kraftigt i södra Sverige, medan ökningstakten dämpas ju längre norrut man kommer. I Norrland minskar tvärtom olyckorna.
Kronobergs och Kalmar län sticker ut i statistiken och ligger mycket högre än riksgenomsnittet. I de båda länen kör 2–3 procent av bilarna på ett vilt varje år.
I Norrbotten, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten minskar däremot antalet viltolyckor och risken i dessa län ligger klart under en procent, med undantag av Jämtland som ligger på drygt en procent.

Flest olyckor med rådjur
Enligt If är det är framför allt vildsvins- och älgolyckorna som ligger bakom ökningen, men majoriteten av olyckorna inträffar fortfarande med rådjur. De flesta viltolyckor orsakar bara materiella skador. Älgkrockarna är däremot alltid farliga och står för cirka 13 procent av olyckorna.
If har 30 procent av den svenska bilförsäkringsmarknaden och bedömer att en krock med en älg i snitt ger skador på bilen för omkring 30 000 kronor, vildsvin ger skador för närmare 40 000 kronor och rådjur ger skador för omkring 15 000 kronor.

Lägst på Gotland och i Norrbotten
Gotland intar en särställning och har på grund av den växande rådjursstammen nästan fördubblat antalet viltolyckor på bara ett år, men länet ligger fortfarande lägst i landet med 2,7 bilolyckor per 1000 bilar och år – tätt följd av Norrbottens 2,8.

Antal viltolyckor per 1000 personbilar och år
(2008 inom perentes)
1. Kronoberg 28,2 (24,0)
2. Kalmar 25,2 (19,6)
3. Jönköping 17,7 (16,4)
4. Södermanland 16,8 (15,7)
5. Värmland 16,6 (14,7)
6. Blekinge 16,2 (11,7)
7. Uppsala 14,7 (12,3)
8. Östergötland 14,2 (11,7)
9. Jämtland 13,3 (14,8)
10. Örebro 13,0 (11,4)
11. Dalarna 11,4 (11,3)
12. Västra Götaland 10,5 (9,1)
13. Halland 10,1 (8,6)
14. Västmanland 9,1 (8,3)
15. Skåne 8,7 (8,1)
16. Gävleborg 8,1 (7,3)
17. Västernorrland 7,2 (7,3)
18. Västerbotten 5,6 (6,0)
19. Stockholm 4,3 (4,0)
20. Norrbotten 2,8 (4,1)
21. Gotland 2,7 (1,4)
Hela riket 10,5 (9,5)

Dan Törnström
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...