Foto: Shutterstock.comJRF ser beslutet om att det endast blir licensjakt på 14 lodjur i södra Sverige istället för 57 som en bekräftelse på att hela rovdjursförvaltningen behöver göras om för att få förtroende för de ansvariga myndigheterna.

”Svar om lojakten bekräftar systemfel”

JRF-kritik om jakt på endast 14 lodjur i södra Sverige
Jägarnas Riksförbund, JRF, begärde licensjakt på sammanlagt 57 lodjur i de åtta län som ingår i det södra rovdjursförvaltningsområdet. I ett svar från länen framgår varför det blev beslut om jakt på endast 14 lodjur i området. – Det bekräftar bara att systemet för rovdjursförvaltningen behöver göras om, säger JRF-konsulenten Jens Gustafsson.

Jakt & Jägare skrev om JRF-kravet här:
Beräkningsmodellen från JRF går ut på att licensjakten som börjar 1 mars ska trycka ned lostammen i Sverige till 870 lodjur, vilket motsvarar det referensvärde som Naturvårdsverket angett för att lostammen ska kunna ha en gynnsam bevarandestatus. Här pekar JRF på att de senaste inventeringarna visar att det finns fler än 1 200 lodjur i Sverige.

Lostammen grovt underskattad
Dessutom är antalet lodjur grovt underskattat på grund av brist på spårsnö och i även i övrigt undermåliga inventeringsmetoder, anser JRF.
Länsstyrelsen i Södermanland har svarat JRF och för talan även för de övriga länen i det södra rovdjursförvaltningsområdet. Förutom Södermanland är det Östergötland, Kalmar, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Skåne och Halland.

Jakt i tre län på 14 lodjur
Det beslutades att ha licensjakt på sammanlagt 14 lodjur i området. Det är en kvot på två lodjur i Jönköping, åtta lodjur i Kalmar och fyra i Östergötland.
”Varje länsstyrelse är en egen myndighet som själv fattar beslut om licensjakt utifrån länets egna rovdjursförvaltningsplan” svarar länsstyrelsen i Södermanland.
I de län där det är möjligt att ha licensjakt på lodjur har det fattats beslut om att ha jakt enligt de mål som finns för länets lostam. Det gav jakt på sammanlagt 14 lodjur.

”Det finns inte utrymme” 
”Det finns inte utrymme eller möjlighet vare sig utifrån beskattningsmodellen eller respektive läns förvaltningsnivå att fatta beslut om licensjakt på 57”, skrivs det i svaret till JRF.
Däremot ges JRF rätt i att det är svårt att inventera lodjur när det är brist på spårsnö. Från och med inventeringssäsongen 2017-18 har samtliga län tillstånd att inventera lodjur med hjälp av viltkameror, påpekas det i svaret. I övrigt hoppas länsstyrelserna på hjälp från allmänheten med lodjursobservationer och ett bättre, nytt regelverk för inventering som är anpassat till olika delar av landet.

”Systemet behöver göras om”
– Svaret bekräftar bara att hela systemet för rovdjursförvaltningen behöver göras om, kommenterar Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF.
– Så länge det är konflikter och problem måste målet vara att få ner rovdjursstammarna på miniminivåerna. När målen blir att ligga över miniminivåerna leder det bara till ännu mer minskat förtroende för rovdjursförvaltningen, tillägger han.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...