”Tack för viltåkern”, sa vargen

En jägare i Tyskland tyckte att det var en bra idé att anlägga en viltåker. Då skulle viltet inte söka sig till jordbrukets grödor och ge kostsamma skador.

Jägaren Rudi Kniebel anlade därför cirka ett tunnland viltåker vid byn Stölpchen i den tyska delstaten Sachsen. Olika säd- och kålsorter har lockat till sig rådjur, hjort och vildsvin, rapporterar MOPO24.
Rudi Kniebel är pensionerad och har haft tid att ägna sig åt viltåkern.
Men dessvärre har också varg upptäckt viltåkern. De senaste veckorna har varg tagit två rådjur vid viltåkern och bara lämnat kvar illa sargade kroppsrester, enligt ett foto i tidningen.