Sex älgar och en hel del rådjur har dödats av tåget mellan Falun och Borlänge, eftersom sly lockar dem till banvallen.
Foto: Mikael Damkier / Shutterstock.com Sex älgar och en hel del rådjur har dödats av tåget mellan Falun och Borlänge, eftersom sly lockar dem till banvallen.

Tågspåret är dödsfälla för viltet

Under det senaste året har sex älgar dött av att tåget kört på dem mellan Falun och Borlänge. Orsaken är att sträckan trädsäkrades för några år sedan och det nu växer sly på platsen. Ett smörgåsbord för älgar, varnade jägare redan då, skriver Dalarnas Tidningar.

För några år sedan trädsäkrades det längs rälsen mellan Falun och Borlänge i Dalarna, på en stäcka av sju kilometer. Redan då varnade Jägareförbundet Dalarna att det skulle växa upp sly som skulle locka till sig hungriga älgar.
Nu har det visat sig att det blev just så.
– Sex älgar och en massa rådjur har påkörts och dödats under senaste året, berättar Jan Gustafsson, boende i Lilla Ornäs, för Dalarnas Tidningar.

Vill göra ett utfodringsförsök
Jaktlaget i området har tagit kontakt med Trafikverket för att försöka ordna ett treårigt försök att utfodra under vintern, där fodret läggs på en annan plats och förhoppningsvis lockar bort djuren från rälsen. Jaktlaget säger att de kan stå för arbetet, men att de behöver ett visst ekonomiskt stöd från Trafikverket.
Trafikverket är däremot inte med på noterna, utan säger nej.
Claes Lindström på Jägareförbundet Dalarna tycker att idén med utfodring är intressant och att det kan vara en lösning.
– Tåget har klippt sex älgar under vintern, kommande hösts hela planerade avskjutning. Området är unikt, det är som ett stort hägn. Det är i princip avgränsat av Runn, viltstaketet vid E16, Ornäs och Falun i varsin ände, säger han till Dalarnas Tidningar.