Tåssåsen nekas skyddsjakt på tio järvar i förebyggande syfte på hela samebyns område för att freda renarna. Det skulle likna licensjakt för mycket, motiverar länsstyrelsen i Jämtland.
Foto: Shutterstock Tåssåsen nekas skyddsjakt på tio järvar i förebyggande syfte på hela samebyns område för att freda renarna. Det skulle likna licensjakt för mycket, motiverar länsstyrelsen i Jämtland.

Tåssåsen nekas skyddsjakt på tio järvar

Det blir ingen andra licensjakt på järv i Jämtland. Tåssåsens sameby i västra Jämtland har istället ansökt om skyddsjakt på tio järvar. Men länsstyrelsen säger nej med motiveringen att det skulle likna licensjakt för mycket.

Inte en enda järv fälldes i den första licensjakten på 15 järvar i Jämtland. Trots att antalet järvar i Sverige är på samma nivå, drygt 680 järvar, blev det ingen andra licensjakt. Det handlar främst om att skyddsjakten på över 20 järvar tar udden av utrymmet för licensjakt.
Tåssåsens sameby ansökte redan i oktober om förebyggande skyddsjakt på tio järvar. Det hänvisades senare till att samebyn under de två senaste åren, fram till den 3 december i år, haft 29 dokumenterade fall av renar som dödats av järv inom Tåssåsens område.

Förlorade rätten att besluta om järvjakt
Till historiken hör att Naturvårdsverket för 2018 drog in rätten för länsstyrelsen i Jämtland att besluta om skyddsjakt på järv i länet efter en juridisk bakläxa i kammarrätten, där det konstaterades att länsstyrelsen varit för generös med att bevilja skyddsjakt på järv för att freda renskötseln.
Nu när länsstyrelsen har delegationsrätt igen vill myndigheten inte åka på pumpen en gång till.
”Under 2020 har fem järvar fällts på skyddsjakt inom Tåssåsen sameby och inventeringsresultaten visar på en nedgång av populationen inom samebyns område.” konstaterar länsstyrelsen.

Liknar licensjakt för mycket
Skyddsjakt på ytterligare tio järvar i förebyggande syfte på hela samebyns område håller inte, enligt myndigheten.
”Detta gör att jakten i sin utformning inte skulle kunna fokusera på kända problemområden för renskötseln i området utan i sin utformning skulle vara mer att likställa med en licensjakt än en skyddsjakt”, skrivs det i beslutet.
Naturvårdsverket har inte heller bedömt att järvstammen är tillräckligt livskraftig för att tillåta licensjakt på järv i Jämtland, tillägger länsstyrelsen.

Kan bero på andra stora rovdjur
Att Tåssåsen förlorat fler renar än den angivna toleransnivån på tio procent i förluster till rovdjur kan dessutom inte ”med säkerhet tillskrivas järvarna inom samebyns område”. ”Samebyn berörs av samtliga övriga stora rovdjur”, påpekar länsstyrelsen torrt.
Beslutet finns här: