Förslag om att införa licensjakt på säl finns i motioner från M, SD, C och KD.
Foto: Shutterstock Förslag om att införa licensjakt på säl finns i motioner från M, SD, C och KD.

Tillkännagivande om licensjakt på säl

Regeringen bör göra det möjligt att jaga säl genom licensjakt. Det anser miljö- och jordbruksutskottet, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om det.

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat motioner från den allmänna motionstiden 2018. Och nu vill utskottet att regeringen inför licensjakt på säl.

Hotar fiskbestånden
Anledningen är att det ökande antalet sälar hotar fiskbestånden i Östersjön. Sälen orsakar också stora skador på kustfisket och förstör fiskeredskap, vilket leder till stora kostnader.
Och den möjlighet till skyddsjakt på säl som i dag är tillåten har visat sig vara svår att utnyttja fullt ut, skriver miljö- och jordbruksutskottet på riksdagens webbplats.
Enligt utskottet kan licensjakt på säl införas i dagsläget, utan att sälarnas bevarandestatus hotas. Utskottet vill därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Flera motioner
Förslag om att införa licensjakt på säl finns i motioner från M, SD, C och KD. S, V, L och MP har reserverat sig mot förslaget med motiveringen att det i stället bör bli lättare att använda sig av den befintliga möjligheten till skyddsjakt av säl.
Preliminär dag för debatt och beslut i riksdagen är onsdag den 3 april.