Foto: Peter Ekeström För att vildsvinsutbildningen ska komma i gång så snart reglerna är klara upphandlar länsstyrelsen i Kronobergs län just nu ett antal utbildningsplatser nationellt.

Upphandling av utbildning i vildsvinshantering pågår

Den som vill utbilda jägare som planerar att sälja vildsvinskött direkt till konsument kan nu ansöka om bidrag. Men det gäller att skynda sig, anbuden ska vara inne om en vecka.

Läs mer

Här hittar du Livsmedelsverkets information om vad vildsvinsutbildningen ska innehålla.

Det har snart gått fyra år sedan den dåvarande regeringen lanserade vildsvinspaketet och delade ut uppdrag till fyra myndigheter: Jordbruksverket, Livsmedelsverket, länsstyrelsen i Kronobergs län och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Syftet med uppdragen är att ge konsumenter större tillgång till vildsvin som livsmedel.

Nya föreskrifter i år

Det har inte gått fort, men i år kommer nya föreskrifter som gör det möjligt för jägare att sälja vildsvinskött direkt till privatpersoner att träda i kraft.

För att försäljning ska vara tillåten måste jägaren ha genomfört en viltundersökarutbildning och sedan gått en särskild utbildning i hantering av vildsvin. Än så länge finns det ingen sådan utbildning.

Vem som helst i hela landet kommer att kunna hålla en vildsvinsutbildning, till exempel jägarorganisationer, studieförbund eller andra aktörer. Utbildningen kan vara lärarledd eller digital. Den ska dock, i likhet med dagens viltundersökarutbildningar, godkännas av Livsmedelsverket innan den genomförs.

Bidrag för att komma i gång

För att utbildningen ska komma i gång så snart reglerna är klara upphandlar länsstyrelsen i Kronobergs län just nu ett antal utbildningsplatser nationellt. Utbildningsanordnare som lämnar anbud kan alltså få bidrag som täcker kostnaden för ett bestämt antal platser.

Anbud lämnas genom länsstyrelsens upphandlingssystem Mercell TendSign. Och det är snabba ryck som gäller, för senast den 27 februari ska anbuden vara inne.