Vargjakten i Slettåsreviret i den norska vargzonen godkänns av domstolen Oslo byfogdembete. Därmed måste djurrättsorganisationen NOAH punga ut med 62 00 kronor för alla rättegångskostnader.
Foto: Mostphotos Vargjakten i Slettåsreviret i den norska vargzonen godkänns av domstolen Oslo byfogdembete. Därmed måste djurrättsorganisationen NOAH punga ut med 62 00 kronor för alla rättegångskostnader.

Vargjakten i Slettås godkänns

Den norska djurrättsorganisationen NOAH hade ingen framgång i att stoppa vargjakten i Slettåsreviret i den norska vargzonen. Domstolen Oslo byfogdembete har funnit att jakten var laglig. Jakten har redan genomförts och två vargar fälldes.

Det var i december i fjol som norska klimat- och miljödepartementet beslöt tillåta vargjakt i Slettåsreviret i Trysil i den norska vargzonen. Det var första gången tillåtelse gavs att skjuta bort ett helt revir i den så kallade vargzonen.
Men djurrättsorganisationen NOAH begärde att domstol skulle överpröva beslutet och att jakten i väntan på domstolsutslaget skulle stoppas. Men varken jägare eller myndigheter såg skäl att stoppa den lagliga jakten. Den genomfördes på nyårsdagen. Två vargar fälldes och troligen finns inte fler vargar i reviret.
Nu har domstolen kommit med sitt utslag. Oslo byfogdembete har inte hittat något fel i regeringens faktaunderlag, eller att regeringen skulle ha brutit mot Bernkonventionen. Där kan värnbehovet vägas mot skyddsbehov, rapporterar NRK.
Men NOAH anser att domstolen varit för summarisk i sin bedömning. NOAH-ordföranden Siri Martinsen vill gå vidare juridiskt med frågan.
Hanne Alstrup Velure, ordförande för de norska glesbygdskommunernas sammanslutning, anser i sin tur att NOAH skärper rovdjurskonflikten i Norge genom att överklaga vargjakt.
Eftersom NOAH förlorade i domstolsprövningen ska de betala rättegångskostnader på sammanlagt 62 000 norska kronor.