En del av hybdridvalparna i vargflocken var svartfärgade. Nu återstår troligen bara en årsvalp att skjuta i hybridkullen. Sex årsvalpar är hittills fällda. Dessutom är vargtiken som fick hybridvalparna skjuten.
Foto: Länsstyrelsen Södermanland En del av hybdridvalparna i vargflocken var svartfärgade. Nu återstår troligen bara en årsvalp att skjuta i hybridkullen. Sex årsvalpar är hittills fällda. Dessutom är vargtiken som fick hybridvalparna skjuten.

Vargtiken som fick hybrider fälld

En DNA-undersökning bekräftar att vargtiken som fått valpar med en tamhund är ett av de sju djur som fällts i skyddsjakten på varghybridflocken i Södermanland.

Det var ett mål att avliva vargtiken så hon inte får valpar en gång till med en tamhund.
Det tros att tiken har gått med en skandinavisk varghanne sedan hon parade sig med en hund. Men den varghannen är ännu inte skjuten.
Av de fem fällda djur som undersökts färdigt var vargtiken det enda vuxna djuret. Resten var hybridvalpar.
Den fällda vargtiken har undersökts på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Var dräktig med sju foster
Vid undersökningen av den skjutna vargtiken kunde SVA-personalen hitta sju ärr i livmodern. Detta betyder att tiken har varit dräktig med sju foster.
”Men det går inte att med säkerhet säga om alla sju överlevt eller inte. Det betyder att det kan vara hybrider mellan hund och varg kvar i området. I samband med den pågående skyddsjakten tyder både syn- och spårobservationer på att det sannolikt finns fler djur kvar i skyddsjaktsområdet”, meddelar länsstyrelsen. 

Väntar på svar om två fällda årsvalpar
Två av de fällda årsvalparna har det ännu inte kommit DNA-svar om. Besked väntas komma i januari. Men det är sannolikt att de även de är hybrider mellan hund och varg eftersom det inte finns kännedom om andra föryngringar i området, konstaterar länsstyrelsen.
Både antalet djur som får skjutas och området för skyddsjakten har tidigare utökats.
Av totalt åtta djur har hittills sju fällts.