Duvpest har konstaterats hos vilda duvor i Varbergs kommun.
Foto: Mostphotos Duvpest har konstaterats hos vilda duvor i Varbergs kommun.

Vilda duvor pestdrabbade

SVA påminner nu alla som håller fjäderfä och andra fåglar i fångenskap att ha bra hygienruiner, efter att duvpest har konstaterats hos vilda duvor i Varbergs kommun.

Duvpest orsakar av ett virus. Aggressiva varianter av viruset kan ge upphov till den fruktade och mycket smittsamma sjukdomen newcastlesjuka.
I ett pressmeddelande skriver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att det viktigaste verktyget för att förhindra att sjukdomen drabbar fjäderfä och andra fåglar i fångenskap är bra hygienrutiner.
Smittade fåglar behöver inte dö, de kan sluta lägga ägg, lägga ägg i en annan färg än normalt eller lägga ägg utan hårt skal. De kan också få svårt att andas, bli vingliga, få vriden nacke eller diarré.
Den som ser symtom på newcastlesjuka hos sina djur måste omgående kontakta veterinär.

Varnar för fågelinfluensa
Förutom det virus som orsakar newcastlesjuka så kan vilda fåglar också bära på fågelinfluensavirus, som för närvarande cirkulerar bland vilda fåglar i Sveriges närområde.
– Vi vet av tidigare erfarenhet att risken för introduktion till Sverige ökar under årets kallare månader. Det är därför nu särskilt viktigt se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undvikes, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA.