Vildsvinet är det viltslag som procentuellt ökar mest i viltolycksstatistiken i landet. Trafikolyckor med vildsvin har ökat med 50 procent.
Foto: Göran Ekström Vildsvinet är det viltslag som procentuellt ökar mest i viltolycksstatistiken i landet. Trafikolyckor med vildsvin har ökat med 50 procent.

Vildsvinen ökar mest i viltolyckor

Trafikolyckor med vildsvin har ökat med 50 procent i hela landet jämfört med samma period förra året. Det finns minst 50 000 vildsvin i Sverige. Den explosionsartade ökningen i vildsvinsstammen har nu även börjat visa sig markant i viltolycksstatistiken.

Älgskadefondsföreningen kanske snart måste byta namn till vildsvinsskadefondsföreningen. Enligt föreningen är vildsvinen en av Sveriges tre trafikfarligaste viltarter.

Vildsvinet är idag det viltslag som procentuellt ökar mest i viltolycksstatistiken i landet.

Under vintern i år förväntas ett nytt olycksrekord när det gäller krockar mellan vildsvin och fordon.

Ökningen i vildsvinsstammen beror bland annat på att det har varit milda vintrar de senaste åren med gott om föda i naturen. Brist på naturliga fiender och att vildsvin kan vara svårjagade bidrar också.

Grisögon reflekterar inte

– En fullvuxen galt blir omkring en meter i mankhöjd och kan väga upp till 150 kilo. Dess päls är svart och ögonen reflekterar inte strålkastarljus som andra viltslag. Det är därför svårt att upptäcka vildsvinet innan de sprungit ut på asfalten precis framför bilen, konstaterar Andreas Lindfors, informatör på Älgskadefondsföreningen.

– Risken är störst från skymning till gryning, det vill säga nätterna igenom när vildsvinen är aktiva, tillägger han.

Älgskadefondsföreningen råder nu alla trafikanter att bland annat vara extra uppmärksam vid åkrar med höstgrödor, vid sjöar och vattendrag samt där viltstängsel börjar eller upphör.

FAKTA

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening som sedan 1973 verkat för att minska antalet viltolyckor. Föreningen är en av de ledande aktörerna inom vilt- och trafiksäkerhet. Verksamheten inriktar sig på att informera allmänheten om viltolycksrisken samt att påverka berörda aktörer för att förebygga viltolyckor. Föreningen har ca 84 000 medlemmar från Smygehuk till Haparanda.