Rätten att få upplåta jakt och fiske på statlig mark bör inte bara skärskådas när det gäller renskötande samer när rennäringslagen utreds, kräver förbundet för tornedalingar i ett brev till kultur- och demokratiminister Amanda Lind.
Foto: Marie Lagerström Rätten att få upplåta jakt och fiske på statlig mark bör inte bara skärskådas när det gäller renskötande samer när rennäringslagen utreds, kräver förbundet för tornedalingar i ett brev till kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Vill jämställas med renskötarna

Girjasdomen, om att renskötarna i samebyn Girjas ska få bestämma över upplåtandet av jakt och fiske på statlig mark i fjällen, väcker protester från tornedalingarna när det gäller en utredning av rennäringslagen.

”Det är absurt om renskötande samer ensamma får diktera villkoren”, anser Svenska Tornedalingars Riksförbund.
I ett brev till kultur- och demokratiminister Amanda Lind kräver förbundet att en utredning om rennäringslagen efter Girjasdomen även gäller tornedalingar, kväner och lantalaiset.
Regeringen har ett tungt ansvar att inte förvärra situationen ännu mer om det bara handlar om samernas villkor, hävdar tornedalingarnas förbund, rapporterar P4 Norrbotten.