Nu väntar en ny undersökning om blyrester i viltkött. Att det redan visats att det inte är problem att fälla vilt med blykulor tycks inte spela någon roll.
Foto: Mostphotos Nu väntar en ny undersökning om blyrester i viltkött. Att det redan visats att det inte är problem att fälla vilt med blykulor tycks inte spela någon roll.

Blyrester i viltfärs undersöks

Livsmedelsverket ska göra en ny undersökning om blyhalter i viltkött. 50 prover från älgfärs och 50 prover av vildsvinsfärs ska analyseras. Syftet är att se om det är för höga halter av bly från studsarkulor i viltfärs som släpps ut till konsumenter.

För fem år sedan infördes nya råd om att jägare ska skära bort tio centimeter av köttet vid sårkanalen efter en blykula för att undvika blyrester i köttet.

Jakt & Jägare har i flera artiklar skärskådat larmen om blyrester i kött, som mest verkar har kommit för att på felaktiga grunder bädda för ett nytt förbud mot blyammunition.

Tidigare larmrapporter om metalliskt bly, som har hittats i köttfärs, stämmer inte. I praktiken är det mycket små mängder av metalliskt bly som kan hamna i magsäcken hos den som äter viltkött.

Normal städning av sårkanaler räcker. Sårkanalerna runt skottskadorna ska skäras rena från blyrester, så som är helt normalt i jägarkretsar.

Laborator Ulf Qvarfort vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) har tidigare gjort en undersökning av människor som arbetar dagligen med bly. Undersökningen visar att de personer i gruppen som inte jagade i genomsnitt hade nästan 25 procent mer bly i blodet än jägarna – alltså tvärt emot vad tidigare larmrapporter har basunerat ut.