På den norska sajten Rovdyrdebatt.org görs grundlösa påståenden att Jakt & Jägares redaktion undanhåller eller förvränger fakta om vargar.
På den norska sajten Rovdyrdebatt.org görs grundlösa påståenden att Jakt & Jägares redaktion undanhåller eller förvränger fakta om vargar.

Norska vargvänner fäktar i luften

På den norska webbsidan Rovdyrdebatt.org beskylls Jakt & Jägare för att i flera fall ha undanhållit eller förändrat fakta. Men när det kommer till att peka ut två nyhetstexter i Jakt & Jägare, som påstås vara exempel på detta, blir det problem direkt för Rovdyrdebatts trovärdighet.
Skribenten på Rovdyrdebatt har helt inte brytt sig om kontrollera sina påståenden med dem som lämnat uppgifter till artiklarna i Jakt & Jägare. Två korta telefonsamtal med de myndighetspersoner som uttalat sig i Jakt & Jägare visar direkt att beskyllningarna är ett slag i luften.

Enligt Rovdyrdebatt är Jakt & Jägares uppsåt att få vargar att framstå ”i dåligt ljus”.
Som ”bevis” för påståendet används två artiklar som publicerats i Jakt & Jägares webbupplaga.
Här är den första artikeln i Jakt & Jägare, som påstås ha ett förvrängt citat av Nils Carlsson, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Skåne. Uttalandet gjordes i samband med att en varg skapade uppståndelse när den sprang runt inne i Helsinborg.
Citatet som ifrågasätts är följande:
 ”Vad vi vet har vargen inte åstadkommit någon skada, men eftersom den rör sig i ett område med tung trafik utgör den en fara både för människor och för sig själv”, säger Nils Carlsson, rovdjursansvarig vid länsstyrelsen i Skåne.

Hänvisar till en filmad intervju
Rovdyrdebatt påstår att Jakt & Jägare bytt ut ordet ”bilar” mot ”människor”. Som stöd för det hänvisas till en TV-intervju.
Rovdyrdebatt har tydligen inte förstått att citatet som ”förfalskats” är hämtat från länsstyrelsens egen webbsida.
Detta kan intygas av Helena Zimmerdahl, mediastrateg på länsstyrelsen i Skåne. På begäran från Jakt & Jägare med anledning av de norska beskyllningarna förklarar hon följande i ett e-postbrev:
”Citatet kommer från Länsstyrelsen i Skånes webb. Under måndagen då vargen rörde sig i Helsingborg hade vi löpande rapportering på vår webb om vargens förflyttning genom de centrala delarna av Helsingborg, vilket innebar att jag successivt uppdaterade vår webbnyhet om vargen. Det citat du har nedan låg på webben en kortare tid, uppskattningsvis en timme, och ändrades senare till andra formuleringar. Det primära syftet för Länsstyrelsen var att snabbt komma ut med information, vilket jag skötte i samarbete med vår rovdjursansvarige på plats, Nils Carlsson. Uttrycket ”fara för människor” avser den trafikfara som vargen kunde utgöra om den skulle springa ut i trafiken. Länsstyrelsen underströk konsekvent att det inte handlade om skyddsjakt eller liknande, utan att syftet med sövningsplanerna endast var att skydda vargen från att komma till skada själv och eventuellt orsaka en trafikolycka”, skriver Helena Zimmerdahl.

Slag i luften

Ett slag i luften från Rovdyrdebatt med andra ord.
Det andra ”beviset” som anförs av Rovdyrdebatt handlar om den här artikeln:
Uppgiften som ifrågasätts här har följande formulering:
 ”Och från Norge rapporterades den flyttade ryska vargtiken under torsdagen uppehålla sig i tätbebyggda trakter, fyra kilometer från operan i Oslo.”
Den uppgiften kom från Magnus Kristoffersson, handläggare vid Naturvårdsverket.
Han förklarar apropå den norska kritiken att han fått uppgifter från norska kolleger om flyttvargen.

”Klumpigt uttalande”
– Men formuleringen handlar om min totala okunskap när det gäller geografin runt Oslo. Det var ett klumpigt uttalande som får stå för mig, säger Magnus Kristoffersson.
Därmed har Rovdyrdebatt fäktat i luften även här.
För Jakt & Jägares del kan jag bara konstatera att det är omöjligt för oss att kontrollera uppgifter som gäller sändarmärkta vargars position eftersom dessa uppgifter hålls hemliga och bara kan fås fram av ett fåtal invigda i vargförvaltningen.

Anders Ljung, chefredaktör och ansvarig utgivare Jakt & Jägare