Skogsstyrelsen vill halvera viltstammen

Skogsstyrelsen har presenterat en ny rapport som innebär att de befäster sin position som Sveriges ”älgutrotningsmyndighet”. Skogsstyrelsen har gjort en räkneövning. Intäkterna för dagens viltstammar är cirka två miljarder kronor årligen. Kostnaderna för betesskador i skogen och viltolyckor i trafiken är cirka två miljarder per år. Skjuter man bort hälften av alla rådjur och älgar […]

Skogsstyrelsen har presenterat en ny rapport som innebär att de befäster sin position som Sveriges ”älgutrotningsmyndighet”.

Skogsstyrelsen har gjort en räkneövning. Intäkterna för dagens viltstammar är cirka två miljarder kronor årligen. Kostnaderna för betesskador i skogen och viltolyckor i trafiken är cirka två miljarder per år.

Skjuter man bort hälften av alla rådjur och älgar i Sverige skulle samhället istället ”tjäna” en halv miljard kronor per år.

Landets jägarkår, som nu på många ställen möter en katastrofalt dålig rådjurs- och älgstam, vet inte om de ska gråta eller skratta över Skogsstyrelsens räknenissar.

Faktum är så många som över hälften av Sveriges skogsägare vill ha mer älg på sina marker. När möjligheter till jakt räknas in stiger fastighetsvärdet mycket fortare än virkespriset.

Vem ska ersätta skogsägarna om Skogsstyrelsens förslag på nedskjutning av viltstammarna med upp till 50 procent skulle bli verklighet?

Det är en fråga som Skogsstyrelsen hittills inte lyckats svara på.

Mötet i Stockholm visar tydligt att Skogsstyrelsens företrädare inte har förmågan att lyssna på kritiska ifrågasättanden om hur de egentligen räknar.

Är det inte dags att istället börja räkna på hur mycket Sverige skulle tjäna på att avveckla Skogsstyrelsen?

Det är nog bättre att låta skogsägarna ta hand om virket och viltet på egen hand.