Viktiga jaktfrågor avgjorda i utskott
  • Sunne Jaktmässa

Viktiga jaktfrågor avgjorda i utskott

Alliansen och SD kör återigen över regeringen

PolitikPublicerad: 2015-04-21 14:45

Den rödgröna regeringen åker på nya svidande nederlag i viktiga jaktfrågor i miljö- och jordbruksutskottet. Alliansen och SD kör över regeringspartierna och beslutar:
Det ska fortsätta med årlig vargjakt, som majoritet av riksdagen beslöt i december 2013.
Det ska tydliggöras att viltförvaltningsdelegationerna har mer att besluta om än vad som varit fallet hittills i vissa län.
EU:s art- och habitatdirektiv ska ses över, så att Sverige själv får besluta hur exempelvis vargfrågan ska hanteras.

Vid sitt senaste sammanträde behandlade utskottet 108 motioner som lagts inom området naturvård och biologisk mångfald. Det utskottet kommer fram till kallas för betänkande.
En viktig jaktfråga som nu röstades igenom av Alliansen och SD är att Sverige ska arbeta för att EU:s art- och habitatdirektiv ses över.
– Vargen är ingen utrotningshotad art. Den finns i stora bestånd i bland annat Ryssland och är ett bra exempel på en art som vi måste få besluta om i Sverige, säger moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Ulf Berg, som  också är ledamot av miljö- och jordbruksutskottet.
Ett andra beslut som Alliansen nu driver igenom på utskottsnivå är att vargjakten ska fortsätta som riksdagen beslöt 2013. S, V och MP reserverar sig och vill istället utreda vargfrågan på nytt.

Viltförvaltningsdelegationerna ska ses över
Alliansen driver också igenom att man ska utreda hur viltförvaltningsdelegationerna egentligen fungerat. Man har lyssnat till de klagomål som kommit från olika håll i landet, inte minst Dalarna, där ledamöter känner uppgivenhet eftersom de inte har  något reellt inflytande. Länsstyrelsens tjänstemän beslutar över huvudena på dem.
I och med beslutet i miljö- och jordbruksutskottet hoppas nu Ulf Berg att länsstyrelserna agerar enhetligt och att det klarläggs vad viltförvaltningsdelegationerna egentligen har för inflytande. 
– Vissa länsstyrelser vill besluta så mycket som möjligt och inte låta delegationerna bestämma alls. Jag vill ha det tvärtom, att delegationerna ska få mer att säga till om. Det är en viktig del när det handlar om att föra ut besluten närmare människor, säger Ulf Berg.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma