Danska jägare är flitiga när det gäller att öka avskjutningen av de invasiva mårdhundarna. Det fälls även fler dov- och kronvilt, men fågeljakten har minskat och totalt har avskjutningen den senast säsongen minskat med drygt 80 000 djur.
Foto: Shutterstock Danska jägare är flitiga när det gäller att öka avskjutningen av de invasiva mårdhundarna. Det fälls även fler dov- och kronvilt, men fågeljakten har minskat och totalt har avskjutningen den senast säsongen minskat med drygt 80 000 djur.

7 863 danska mårdhundar fällda

Över 7 800 mårdhundar har fällts av danska jägare under den senaste jaktsäsongen. I Danmark är jägarna skyldiga att rapportera in fällt vilt för att kunna få ett nytt jaktbevis, ett så kallat jagttegn.

 Utan ett sådant bevis får danska jägare inte jaga.
Statistiken för jaktåret 2019/20 börjar nu bli klar. Notabelt är att antalet fällda mårdhundar mer än har fördubblats sedan föregående jaktår. 2019/20 fälldes 7 863 mårdhundar i Danmark. 
Mårdhunden är ett fredlöst vilt som ska utrotas för att det är en skadlig invasiv art.

Fördubblad mårdhundsjakt varje jaktår
Antalet fällda mårdhundar har fördubblats varje år sedan jaktåret 2015/16.
Det är Danmarks Jaegerforbund som kommenterar statistiken från Nationalt center for Miljö og Energi (DCE). 

Cirka 80 000 färre djur fällda
Med utgången av april i år hade 86,8 procent av jägarna inrapporterat fällt vilt. Jämfört med det föregående jaktåret ser DCE att det minskat med drygt 80 000 fällda djur. 
Det är fågeljakten, särskilt jakten på ringduva, fasan, gråand och kricka, som minskat. 

Färre rådjur och fler hjortar fällda
När det gäller jaktbart vilt bland däggdjuren är det relativt stabilt i Danmark när det gäller avskjutningen. Men minskningen när det gäller rådjur fortsätter. Däremot är det en fortsatt ökning av fällt dov- och kronvilt. Även ett relativt stort antal vildkaniner fälldes i Danmark under det senaste jaktåret.