Foto: Mostphotos Alpländerna har stora och växande vargstammar. NU hoppas man att ett samarbete mellan berörda nationer ska röja väg för en ny vargpolitik.

Alpländer i samarbete för att möta varghotet

Tyskland, Österrike, Italien och Schweiz samarbetar nu om det allt allvarligare varghotet i tio regioner. Bland annat vill man att vargens skyddsstatus sänks i EU:s art- och habitatdirektiv.

I de fyra alpländerna Tyskland, Österrike, Italien och Schweiz börjar befolkningen tröttna på växande vargstammar.

Lättare att spåra

I tio regioner har därför ett samarbete inom gruppen Arbeitsgemeinschaft Alplendär, ARGE Alp, sjösatts.

De vill att reglerna kring dna-spårningen av varg ska ändras så att de blir likartade i de fyra länderna, då kan det bli lättare att spåra hur vargarna rör sig i Alperna.

Den explosiva ökningen av vargstammarna är redan svår att hantera, och värre kan det bli.

År 2021 fanns 38 familjegrupper i alpländerna, 2022 räknade man till 61 familjegrupper. Det har alltså blivit 60 procent fler familjegrupper under bara ett år.

2 000 betesdjur

År 2022 tog vargar i Alperna 2 000 betesdjur till ett värde av 1,2 miljoner euro, omkring 14 miljoner svenska kronor.

– Vi vill ha förändring av EU:s art- och habitatdirektiv så att vargens skyddsstatus sänks, framhåller Josef Geisler, lantbruksminister i Tyrolen.

Också Sverige har varit starkt pådrivande för en statussänkning. Bland annat har landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) besökt sin kollega i Österrike, Norbert Totsching, för att diskutera detta.