Det finska forskningsprojektet har resulterat i en ny metod som bland annat gör det lättare att genetiskt skilja på varg och hybrider.
Foto: Shutterstock Det finska forskningsprojektet har resulterat i en ny metod som bland annat gör det lättare att genetiskt skilja på varg och hybrider.

Bättre analys visar att varg var hybrid

En internationell forskargrupp, som leds av forskare från Uleåborgs universitet i Finland, har tagit fram en ny bättre metod för att analysera vargars DNA.

Det är inte helt lätt att se skillnaderna mellan vargens och hundens arvsmassa då de två arterna relativt nyligen gick genetiskt skilda vägar.
Den nya metoden benämns ”varghybridpanelen” och har tagits fram för att framhäva de genetiska skillnaderna genom att studera 93 olika markörer.

Invasiva hybrider
När man provade metoden visade det sig att två, som man tidigare trott, finländska vargar faktiskt var hybrider. Detta förändrar djurets status då en hybrid räknas som invasiv.
Tidigare har hybrider kunnat analyseras i första och andra led.

Kostnadseffektivare
– Nu har vi tagit fram en metod för identifiering av hybrider som kan användas över hela Europa. Jämfört med den gamla metoden är den snabbare och kostnadseffektivare och dessutom är analyser från olika laboratorier jämförbara sinsemellan. Med den gamla metoden gick det inte att direkt jämföra resultaten av hybridanalyserna, säger Jenni Harmoinen, doktorand vid Uleåborgs universitet som deltog i forskningen.

Var inte varg
Med den nya metoden återanalyserades två djur som tidigare analyserats. De avvikande DNA-profilerna visade sig då tillhöra två varghybrider.
En fyra år gammal hane, som blivit överkörd av bil i Tohmajärvi i december 2015, visade sig vara en hybridisering i tredje led.
Den andra individen, en två år gammal hona som sköts i Pyhäjoki i januari 2016, var en hybridisering i andra led.

Analyser av gamla prover
Naturresursinstitutet i Finland kommer nu att på nytt analysera gamla prover från sådana individer som utifrån sin ålder fortfarande kan vara vid liv eller som kan vara föräldrar till nu levande vargar.
Även spillningsprover som insamlats 2016–2021 analyseras mot varghybridpanelen. Detta underlättas genom den omfattande finska insamlingen av vargspillning.

Instrument från Tyskland
Analyserna av gamla prover kan inledas omedelbart när den nya utrustningen har tagits i bruk.
Studien vid Uleåborgs universitet utfördes med analysinstrument som finns i Tyskland, men likadan utrustning har nyligen införskaffats till Naturresursinstitutet med finansiellt stöd från Jord- och skogsbruksministeriet.
Naturresursinstitutet i Finland kommer att använda metoden vid beståndsberäkningen för varg från och med 2022. Varghybridpanelen kommer därmed att höra till rutinanalyserna på Naturresursinstitutet.