I Norge pågår arbetet med en lagändring som möjliggöra vildsvinsjakt med hjälp av belysning.
Foto: Shutterstock I Norge pågår arbetet med en lagändring som möjliggöra vildsvinsjakt med hjälp av belysning.

Belysning tillåts vid norsk vildsvinsjakt

Norska regeringen ändrar lagen så att olika former av belysning tillåts vid vildsvinsjakt, en av flera åtgärder för att bekämpa djuren.

Norska viltlagen ska skrivas om, men att vänta på detta tar för lång tid om norrmännen ska få bort vildsvinen.
Enligt regeringsförslaget fanns det i Norge 2018 cirka 1 000 vildsvin längs riksgränsen mot Sverige, från Halden i söder till Elverum i nord. Varje år fälls omkring 300 av dem.

Sverige avskräcker
Regeringen hänvisar till de stora merkostnader svenskarna har för vildsvin och risken för att den afrikanska svinpesten ska nå den norska vildsvinsstammen.
Norska regeringen påpekar att terminologin angående belysning är oprecis. Många tekniska hjälpmedel har tillkommit sedan den nuvarande lagen skrevs, hjälpmedel som kan underlätta för jägaren att se i mörkret.
I Sverige underlättade man redan 2019 för användande av mörkersikten och andra hjälpmedel.