Både jakten på svartbjörnar och kalkoner har stoppats i USA-delstaten Washington för att jägare som tar bilen från andra områden kan sprida coronasmitta när de stannar för att rasta eller tanka under färden till jaktmarken.
Foto: Shutterstock Både jakten på svartbjörnar och kalkoner har stoppats i USA-delstaten Washington för att jägare som tar bilen från andra områden kan sprida coronasmitta när de stannar för att rasta eller tanka under färden till jaktmarken.

Coronakrisen stoppar björnjakt

I USA har åtta delstater jakt på svartbjörn under våren. Men delstaten Washington har beslutat att stoppa björnjakten på grund av risken för coronasmitta. Jägarna är visserligen ensamma ute i skogarna, men de kör långa sträckor för att komma till jaktmarken.

Då finns det smittrisk när jägarna stannar bilen för att till exempel tanka bensin eller äta, anser viltmyndigheten i USA-delstaten Washington.
Jakten på svartbjörn sker främst i den nordöstra delen av delstaten. Myndigheten beräknar att 90 procent av jägarna färdas från andra områden för att nå jaktmarkerna.
Beslutet kan omprövas om omständigheterna så medger. 

Gäller även kalkonjakten
Förbudet gäller också jakt på kalkon, som särskilt brukar arrangeras för ungdomar i början av april.
Det beräknas finns omkring en miljon svartbjörnar i USA. Björnjakten är en stor begivenhet bland landets jägare. Åtta delstater i USA samt sex provinser i Kanada bedriver björnjakt varierande perioder i april, maj och juni.
Tidningen Field & Stream har gjort en översikt.

20 000 svartbjörnar i delstaten
Sammanställningen visar att delstaten Washington har cirka 20 000 svartbjörnar.
Under ett år får 483 björnar fällas, varav 97 under vårjakten. En enskild jägare har möjlighet fälla två björnar per år, varav en under vårjakten. 
Björnjakten i Washington bedrivs mest på allmänt ägd mark.