Guldschakal sprider sig naturligt från sydöstra Europa och har under de senaste åren inte bara observerats i Norge, utan även i Finland och Danmark.
Foto: Shutterstock Guldschakal sprider sig naturligt från sydöstra Europa och har under de senaste åren inte bara observerats i Norge, utan även i Finland och Danmark.

Experter bekräftar guldschakal i Norge

Sex internationella experter bekräftar nu att de uppmärksammade bilderna från Nordnorge verkligen föreställer en guldschakal. Det är första gången som guldschakal har observerats så långt norrut.

Bilderna, som blev allmänt kända för några veckor sedan, är från 2019 och 2020 och har tagits av viltkamera och mobil av Statens Naturoppsyn och en privatperson i Lakselv i norska Finnmarken. Platsen ligger några tiotal mil nordöst om Treriksröset i Sverige.

Naturlig spridning
Rovdata har fått i uppdrag av Miljødirektoratet att undersöka om det verkligen är en guldschakal. Tillsammans med sex internationella experter som har lång erfarenhet av arten konstaterar Rovdata nu att det verkligen är en guldschakal, säger Rovdatas chef Jonas Kindberg i ett pressmeddelande.
– Guldschakalen har också setts i Finland samt i Baltikum. Förekomsterna är tecken på en naturlig spridning av arten, säger Jonas Kindberg.
Fyra observationer av guldschakalen har de senaste åren gjorts i Finland, 10–20 etablerade par ska finnas i Estland. Arten förekommer också i Lettland.
År 2015 hittades en trafikdödad guldschakalhane på Jylland i Danmark och i november 2019 observerades en guldschakal nära staden Holstebro på Jylland, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare.
Uppgifter finns också om en expansion av guldschakalen i bergskedjan Kaukasus, som ligger i östra Europa och västra Asien.

Flera förklaringar
Att arten sprider sig från sydöstra Europa kan bero på mildare vintrar, förändringar av förekomsten av andra större rovdjur och mindre gifter i jordbruket, enligt Rovdata.
Guldschakalen (Canis aureus) är nära släkt med vargen, men till sättet och bytesvalet påminner den mest om en stor räv.