En privat viltkamera har avslöjat att det även dykt upp en guldschakal i den danska vargzonen på Jylland. Det bedöms bara vara en tidsfråga innan även Sverige har ”dvärgvargarna”, som inte står på EU-listan över invasiva arter som ska utrotas.
Foto: Privat En privat viltkamera har avslöjat att det även dykt upp en guldschakal i den danska vargzonen på Jylland. Det bedöms bara vara en tidsfråga innan även Sverige har ”dvärgvargarna”, som inte står på EU-listan över invasiva arter som ska utrotas.

Guldschakal i danska vargzonen

En guldschakal har observerats i den danska vargzonen nära samhället Idom, norr om staden Holstebro på Jylland. Guldschakalen fotograferades av en privatägd viltkamera. Guldschakalen befann sig 100 meter från några får.

– Det är i samma trakt som varg gick till angrepp mot får och lamm förra året, säger Erik Poulsen, redaktör för Facebook-sidan Her er ulven i Danmark, till Maskinbladet.
Det har också skett vargangrepp på kor och hästar. 
Nu står fåruppfödare och andra djurägare även inför hotet att drabbas av angrepp från ”dvärgvargen”.

Guldschakal angrep får
Guldschakal har tidigare gått till angrepp mot danska fårbesättningar.
Observationen ställer nya krav på rovdjursförvaltningen i västra Jylland. Men skyddet av guldschakalen är inte lika starkt som för vargen.
– Naturstyrelsen bör utan vidare kunna ge tillstånd till en reglering, anser Erik Poulsen.
Guldschakaler har senaste årtiondet observerats i norra Tyskland och på Jylland i Danmark.
I somras sågs för första gången en guldschakal i norra Karelen i Finland, enligt svenska Yle.

Inte på EU-listan med invasiva arter
Guldschakalen står inte på EU-listan över invasiva arter som ska utrotas. Guldschakalen har spridits naturligt i Europa från östra Medelhavsområdet. Arten finns bland annat i Baltikum och Polen.
Jens Frank, föreståndare på Viltskadecenter i Sverige, har tidigare sagt att det bara är en tidsfråga innan guldschakalen når Sverige. Den kan simma över sundet från Danmark till den svenska kusten.

Ser ut som en räv som korsats med varg
Guldschakal hör till hundfamiljen och är nära släkt med vargarna. De ser ut ungefär som en liten varg som korsats med en räv. Längden för huvud och bål är 60-130 centimeter och skulderhöjden är 40-50 centimeter. Vikten är 7-15 kilo.
Enlig Jens Frank är guldschakalen ofarlig för människor och betraktas inte heller som en risk för de flesta större tamdjur.
– I områden där det finns schakaler lägger man ner stora resurser på att stängsla ut och skrämma bort dem. Det förekommer också jakt, har Jens Frank kommenterat för Vetenskapsradion förra året.
Enligt honom är det troligt att en etablering av guldschakal i Sverige innebär att rävarna trängs undan.