För få norska skjutbanor
  • SVA

För få norska skjutbanor

UtrikesPublicerad: 2015-04-22 14:26

Norska jägare är missnöjda med att de ges för få tillfällen att träna skytte. Städerna växer och då stör bullret från skytte ofta boende i närheten av skjutbanan. I vissa fall är jakt- och skytteföreningarna för små och har inte kraft sköta en egen skjutbana.

Kring staden Bergen fanns för 15 år sedan sju-åtta skjutbanor. Nu finns det bara två. Det blir köer när 10 000 jägare ska dela på tiden som de två banorna erbjuder.
Det är Norges Jeger- og Fiskerforbund som uppmärksammar problemet. För att få delta i jakt finns det bestämmelser om att dessförinnan ha ägnat sig åt jaktskytte.

Hänvisar till statistik 
De norska jägarna hänvisar till statistik som visar att den som avlossat minst 100 övningsskott har färre antal bomskott och skadskjutningar.
Skytteförmågan är också olika hos olika jägare. Någon kan träffa en älg på 150 meters håll, andra på endast på 75 meters håll.
De norska jägarna menar att det kan vara bra för den enskilde jägaren att få sin skytteförmåga klargjord på skjutbanan. Norges Jeger- og Fiskerforbund kräver nu att norska kommuner medverkar så att antalet skjutbanor blir flera. 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare