Finska hundägare kan räkna med betydligt högre ersättningsbelopp än svenska då deras hundar skadas eller dödas av rovdjur.
Foto: Shutterstock Finska hundägare kan räkna med betydligt högre ersättningsbelopp än svenska då deras hundar skadas eller dödas av rovdjur.

Hög ersättning för vargskador i Finland

92 000 kronor är maxersättningen till finska jägare som förlorar sin hund i samband med en rovdjursattack. Men för att få ut högsta belopp krävs registrerade resultat från utställningar och prov.

Det är Finlands viltcentrals tidning, Jägaren, som rapporterar om gällande ersättningsnivåer vid hundskador orsakade av rovdjur.
Varg orsakar merparten av skadorna, men också angrepp av björn, lodjur och järv resulterar i döda och skadade hundar.
Ersättningen söks oftast för en hund som dödats, men även för veterinärkostnader. Hundens historik är av stor betydelse för ersättningsnivån.

Grundläggande värde
Beloppsnivåerna fastställs av jord- och skogsbruksministeriet i Finland. Det grundläggande värdet för renrasiga hundar är motsvarande 16 000 kronor och för blandrashundar är det 8 000 kronor.
– Ersättningssumman höjs avsevärt när hunden har registrerade resultat från utställningar och prov. Å andra sidan är varje skada en skada för mycket, och inga pengar kan ersätta en förlorad jaktkamrat, säger Finska kennelklubbens styrelsemedlem Esa Kukkonen till tidningen.

Kontrollerade förhållanden
Oavsett maxbelopp är ersättningen betydligt högre i Finland än i Sverige. I Finland ersätts skador i de fall hunden, när skadan inträffade, har befunnit sig på ägarens gård eller i dennes trädgård eller ”annars i ett för hunden avsett utrymme”.
I jaktsituationer kan en skada ersättas om hunden under kontrollerade förhållanden har använts för jakt, eller någon annan jämförbar uppgift, skriver tidningen.

Premier och undersökning
Ett ersättningsvärde för en renrasig jakthund, som fått premier och hälsoundersökts, kan maximalt komma upp i motsvarande 92 000 kronor.
Till det grundläggande värdet adderas 25 000 kronor i det fall en minst 1,5 år gammal hund anses vara skolad för jakt eller andra bruksändamål. Ett karaktärs- eller beteendetest med godkänt resultat höjer värdet med 2 000 kronor och en genomförd hälsoundersökning med 5 000 kronor.
Hundens prov- eller tävlingsresultat höjer också ersättningsvärdet.

Championat höjer värdet
För första brukschampionat höjs ersättningen med 30 000 kronor och för finskt utställningschampionat med 16 000 kronor. Därtill höjs ersättningsvärdet för internationellt brukschampionat eller utställningschampionat med 10 000 kronor. Om hunden inte har tilldelats championat, men har fått pris i ett rasspecifikt prov, kan värdet höjas med 5 000 kronor per godkänt resultat.
Utställningsresultat kan höja värdet med 1 000–9 000 kronor.

Veterinärvård ersätts
Om en hund överlever en attack av ett stort rovdjur och behöver veterinärvård, och vårdkostnaden överstiger 1 700 kronor, kan alla vårdkostnader som orsakas av rovdjursangreppet ersättas till sitt fulla belopp.
I de fall då det slutar riktigt illa var ersättningen förra året för en död hund i snitt motsvarande 45 000 kronor.
Om en hund dör eller måste avlivas trots veterinärvård, kan ägaren få ersättning för både vårdkostnaderna och hundens värde.