Hur många norska rovdjur får fällas?
  • Granngården

Hur många norska rovdjur får fällas?

UtrikesPublicerad: 2016-02-12 06:00

Norges bönder vill veta hur många rovdjur som får fällas. De vill ha besked innan djuren släpps ut på bete i vår.

I Norge släpps många djur ut på så kallat utmarksbete, det vill säga naturligt bete nära gårdarna. Omkring 1,9 miljoner får och lamm går på sådant bete och cirka 225 000 kor. Det är så många att deras bete motsvarar att tio procent av Norges åkerareal skulle behöva användas för vallodling. Utmarksbetet är alltså ett sätt att ta tillvara Norges resurser för livsmedelsproduktion.
Problemet är att fåren och korna är lätt åtkomliga för olika rovdjur.

Vill ha besked om hur många som fällas
Ordföranden i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, vill därför ha ett snart möte med en företrädare för norska regeringen. Bartnes har stöd av organisationerna för fåravlare och småbrukare.
Förutom vårjakten vill Bartnes ha besked om vilken ersättning bönderna kan räkna med för förluster till rovdjuren.
Han vill också veta hur de norska kungsörnarna ska förvaltas, enligt pressmeddelande från Norges Bondelag. Norges bönder påpekar att utmarksbetet är en ekologisk och ekonomisk bärkraftig produktion av livsmedel. Kulturlandskapet vårdas och den biologiska mångfalden tas tillvara.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB